Ebook Luyện giải đề trước kỳ thi Đại học - Tuyển chọn và giới thiệu đề thi Toán học: Phần 1

Cuốn sách "Luyện giải đề trước kỳ thi Đại học - Tuyển chọn và giới thiệu đề thi Toán học" do NXB Đại học Quốc gia Hà Nội phát hành được biên soạn theo nội dung và cấu trúc đề thi của Bộ GD&ĐT. Phần 1 cuốn sách trình bày 20 đề thi mẫu dành cho các bạn học sinh lớp 12 ôn tập trước khi bức vào kỳ thi quan trọng.