Ebook Hướng dẫn giải nhanh bài tập trắc nghiệm Hóa học (Đại cương - Vô cơ) (in lần III): Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Hướng dẫn giải nhanh bài tập trắc nghiệm Hóa học (Đại cương - Vô cơ)", phần 2 giới thiệu tới người đọc các phương pháp: Giải toán điện phân, lập sơ đồ hợp thức của quá trình chuyển hóa, giải bài tập nhôm,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.