Ebook Học tốt Tin học (Quyển 4): Phần 2 - NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

Phần 2 ebook gồm các bài: Phần mềm trình chiếu, màu sắc trên trang chiếu, thêm hình ảnh vào trang chiếu, tạo các hiệu ứng động, thông tin đa phương tiện,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.