Ebook Dạy trẻ phương pháp tư duy - TS. Adward de Bono

Trong cuộc sống hàng ngày có rất nhiều điều đòi hỏi chúng ta cần phải có một óc phán đoán tư duy thật tốt, cùng với quá trình phát triển thì những điều cần tư duy sẽ nhiều hơn và độ phức tạp cũng sẽ tăng lên. Ebook "Dạy trẻ phương pháp tư duy" cung cấp cho các bậc làm cha mẹ phương pháp dạy trẻ các tư duy các vấn đề ngay khi còn nhỏ, giúp chuẩn bị cho trẻ một hành trang khi bước vào đời sau này.