Ebook Cẩm nang ôn luyện thi Đại học - Rèn luyện giải nhanh các đề thi ba miền Bắc - Trung - Nam Hóa học: Phần 1

Phần 1 cuốn sách "Cẩm nang ôn luyện thi Đại học - Rèn luyện giải nhanh các đề thi ba miền Bắc - Trung - Nam Hóa học" cung cấp cho người đọc các phương pháp giải nhanh bài tập Hóa học, một số bộ đề thi thử Đại học và hướng dẫn giải chi tiết. Mời các bạn cùng tham khảo.