Ebook Bản ngã vô biên: Phần 2

Ebook Bản ngã vô biên phác họa cái nhìn toàn cảnh về một con đường, sẽ khơi dậy trong bạn sự tò mò và niềm khao khát khám phá - con đường hình thành từ 33 bước giáo huấn cổ xưa. Phần 2 của tài liệu này sẽ gồm các bước: Không nắm giữ bất cứ điều gì, đừng biện hộ, thường xuyên thanh tẩy bản thân mình, tôn trọng tất cả sinh vật: Quan sát vẻ đẹp trong tất cả mọi vật, sức mạnh sinh ra từ bên trong, vi vô vi, hiến dâng cuộc đời mình cho đạo thánh, hiểu rằng nguồn cảm hứng và tính sáng tạo bắt nguồn từ bên trong,... Mời các bạn cùng đón đọc.