Ebook Bàn ghế học tập - Yếu tố cơ bản của vệ sinh học đường: Phần 1 - NXB Giáo dục

Ebook Bàn ghế học tập - Yếu tố cơ bản của vệ sinh học đường gồm nội dung chương 1 và chương 2 của cuốn sách. Nội dung chương 1 trình bày các kiến thức cơ bản về ghế ngồi và tư thế ngồi,... Chương 2 - Bàn ghế học sinh nhằm trình bày nội dung nghiên cứu về thiết kế bàn ghế riêng dành cho học sinh.