Đa dạng thực vật và thực trạng sử dụng vườn trường ở một số trường tiểu học trên địa bàn thành phố Huế

Bài viết đã ghi nhận được 82 loài thực vật thuộc 78 chi, 48 họ, có đầy đủ dạng thân và đa dạng về công dụng. Trong đó có 8 loài được xem là có hại đối với học sinh. Cơ cấu cây trồng kể trên rất phù hợp với việc phủ xanh khuôn viên trường và việc lồng ghép kiến thức thực vật cũng như kiến thức môi trường vào quá trình dạy và học.