Bài tiểu luận môn Tâm lí đề tài: Học sinh phổ thông với môn học Lịch sử

Bài tiểu luận với đề tài này giúp cho giới trẻ hiểu được chức năng và nhiệm vụ của môn học lịch sử ở phổ thông, giúp cho các bạn thấy được vai trò, ý nghĩa của việc dạy học môn lịch sử trong thế hệ trẻ, làm cho mỗi học sinh có những hiểu biết chính xác, cơ bản và nhận thức được lịch sử là môn học hết sức quan trọng. Bên cạnh đó, đề tài này còn đưa ra ý kiến đánh giá của các nhà chuyên môn, về sử học, nhìn nhận của giới trẻ về sử học, và phương pháp để học tốt môn lịch sử, cùng với việc đánh giá của học sinh phổ thông hiện nay về việc thích hay không thích học môn lịch sử. Đồng thời đưa ra những biện pháp gây hứng thú cho học sinh học lịch sử một cách có hiệu quả hơn.