Bài giảng Tin học đại cương: Chương 7 - ĐH Bách Khoa

Sau khi học xong bài giảng Tin học đại cương: Chương 7 "Biểu thức VB" này người học có thể hiểu về: Tổng quát về biểu thức VB, các toán tử, qui trình tính biểu thức, quyền ưu tiên của các toán tử. Mời các bạn cùng tham khảo!