Bài giảng Sinh lý thực vật - Bài 7: Một số chất ức chế sinh trưởng

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Một số chất ức chế sinh trưởng. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.