Bài giảng Sinh lý thực vật - Bài 5: Ethylene (Hormone vết thương)

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Khám phá đặc tính, vai trò của Ethylene (Hormone vết thương). Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.