Bài giảng Sinh lý thực vật - Bài 1: Giới thiệu

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu môn học Sinh lý thực vật. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.