Bài giảng Nhập môn lập trình: Chương 8 – Phạm Minh Tuấn

Bài giảng “Nhập môn lập trình – Chương 8: Chuỗi ký tự và tập tin” cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về các dạng tập tin, hệ thống nhập xuất trong lập trình, lập trình thao tác trên tập tin văn bản thô, sử dụng tập tin văn bản thô để lưu trữ dữ liệu của chương trình,… Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.