Giáo trình: Kỹ thuật nhiệt điện

Giáo trình gồm 3 phần và 11 chương, có nội dung khái quát về: Khái niệm về nhà máy điện, lò hơi, nhiên liệu và hiệu quả sử dụng nhiên liệu, các phần tử lò hơi, chất nước và hơi, Tuốc bin... Các bạn có thể tham khảo giáo trình để hoàn thành môn học của mình được tốt hơn.