• Ebook Tổng hợp hữu cơ và hóa dầu: Phần 1

  Ebook Tổng hợp hữu cơ và hóa dầu: Phần 1

  Phần 1 của Ebook Tổng hợp hữu cơ và hóa dầu cung cấp cho người đọc các kiến thức: Các quá trình halogen hóa, quá trình oxi hóa. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên và những ai muốn tìm hiểu về lĩnh vực này dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   187 p dhsphue 25/12/2019 13 0

 • Ebook Tổng hợp hữu cơ và hóa dầu: Phần 2

  Ebook Tổng hợp hữu cơ và hóa dầu: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Tổng hợp hữu cơ và hóa dầu" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Các quá trình thủy phân - Cộng hợp nước - Tách nước - Este hóa, các quá trình sulfat hóa, sulfo hóa và natri hóa,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   149 p dhsphue 25/12/2019 13 0

 • Giáo trình Tâm lý học đại cương: Phần 1 - NXB ĐH Sư Phạm

  Giáo trình Tâm lý học đại cương: Phần 1 - NXB ĐH Sư Phạm

  Giáo trình Tâm lý học đại cương - NXB ĐH Sư Phạm (Phần 1) giới thiệu đến các bạn nội dung về: Tâm lí học là một khoa học, cơ sở sinh lí thần kinh của tâm lí, hoạt động, giao tiếp và sự hình thành, phát triển tâm lí, ý thức. Mời các bạn cùng tham khảo!

   67 p dhsphue 25/12/2019 15 0

 • Giáo trình Tâm lý học đại cương: Phần 2 - NXB ĐH Sư Phạm

  Giáo trình Tâm lý học đại cương: Phần 2 - NXB ĐH Sư Phạm

  Tiếp theo nội dung phần 1 Giáo trình Tâm lý học đại cương - NXB ĐH Sư Phạm (Phần 2) giới thiệu đến các bạn nội dung về: Hoạt động nhận thức, mặt tình cảm và ý thức của nhân cách, trí nhớ, nhân cách và sự hình thành nhân cách. Mời các bạn cùng tham khảo!

   107 p dhsphue 25/12/2019 12 0

 • Ebook Thực hiện dân chủ trong các trường đại học ở nước ta hiện nay: Phần 1

  Ebook Thực hiện dân chủ trong các trường đại học ở nước ta hiện nay: Phần 1

  Ebook Thực hiện dân chủ trong các trường đại học ở nước ta hiện nay: Phần 1 trình bày các nội dung chương 1 - Một số lý luận về thực hiện dân chủ ở các trường đại học nước ta hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   86 p dhsphue 25/12/2019 11 0

 • Ebook Thực hiện dân chủ trong các trường đại học ở nước ta hiện nay: Phần 2

  Ebook Thực hiện dân chủ trong các trường đại học ở nước ta hiện nay: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của ebook "Thực hiện dân chủ trong các trường đại học ở nước ta hiện nay" tiếp tục trình bày thực trạng thực hiện dân chủ ở các trường đại học nước ta hiện nay nguyên nhân và những vấn để đặt ra, phương hướng và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện dân chủ ở các trường đại học...

   170 p dhsphue 25/12/2019 12 0

 • Ebook Một số vấn đề lý luận chuyên nghiệp và đổi mới phương pháp dạy - học: Phần 1

  Ebook Một số vấn đề lý luận chuyên nghiệp và đổi mới phương pháp dạy - học: Phần 1

  Ebook Một số vấn đề lý luận chuyên nghiệp và đổi mới phương pháp dạy - học của tác giả Nguyễn Quang Huỳnh trình bày về cơ sở kinh tế - xã hội của nền giáo dục chuyên nghiệp, đề cập đến giáo dục kỹ thuật tổng hợp - cơ sở của giáo dục chuyên nghiệp, mục tiêu đào tạo; nghiên cứu về đổi mới phương pháp dạy - học ở đại học và cao...

   187 p dhsphue 25/12/2019 11 0

 • Ebook Một số vấn đề lý luận chuyên nghiệp và đổi mới phương pháp dạy - học: Phần 2

  Ebook Một số vấn đề lý luận chuyên nghiệp và đổi mới phương pháp dạy - học: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, ebook "Một số vấn đề lý luận chuyên nghiệp và đổi mới phương pháp dạy - học": Phần 2 sẽ tiếp tục trình bày chi tiết về đổi mới phương pháp dạy - học. Phần này gồm có 3 chương với những nội dung chính sau: Vé đổi mới phương pháp dạy - học ở đại học và cao đẳng, mô hình dạy - học tích cực lấy người học...

   20 p dhsphue 25/12/2019 13 0

 • Ebook Sinh học đại cương (Tập 2: Sinh học cơ thể thực vật): Phần 1

  Ebook Sinh học đại cương (Tập 2: Sinh học cơ thể thực vật): Phần 1

  Ebook Sinh học đại cương (Tập 2: Sinh học cơ thể thực vật): Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Sự phát triển cấu trúc của cơ thể thực vật, mô sơ cấp của thân, sinh trưởng thứ cấp của thân, sự thích nghi của rễ và lá, cấu tạo và chức năng của lá, cấu tạo và chức năng của rễ, hấp thụ và vận chuyển vật chất ở cơ thể thực vật....

   72 p dhsphue 25/12/2019 12 0

 • Ebook Sinh học đại cương (Tập 2: Sinh học cơ thể thực vật): Phần 2

  Ebook Sinh học đại cương (Tập 2: Sinh học cơ thể thực vật): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của ebook Sinh học đại cương (Tập 2: Sinh học cơ thể thực vật) sẽ tiếp tục trình bày các nội dung về phản ứng của thực vật và tác động của hormone thực vật, sự phát triển của thực vật, sự sinh sản ở thực vật có hoa, chu trình sinh sống của thực vật có hoa, sinh sản vô tính, sinh sản hữu tính, sự thụ...

   81 p dhsphue 25/12/2019 6 0

 • Ebook GPS hệ thống định vị toàn cầu: Phần 1

  Ebook GPS hệ thống định vị toàn cầu: Phần 1

  Ebook GPS hệ thống định vị toàn cầu: Phần 1 được chia sẻ dưới đây sẽ cung cấp cho người đọc các kiến thức: Định vị không gian, hệ thống định vị toàn cầu, sai số đo GPS. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   97 p dhsphue 25/12/2019 5 0

 • Ebook GPS hệ thống định vị toàn cầu: Phần 2

  Ebook GPS hệ thống định vị toàn cầu: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của ebook GPS hệ thống định vị toàn cầu sẽ tiếp tục cung cấp cho người đọc các kiến thức: Nguyên lý định vị máy thu GPS, DGPS và thông điệp RTCM SC104, kỹ thuật định vị trong GPS,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   72 p dhsphue 25/12/2019 6 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số