• Ấn “Sắc mệnh chi bảo” ở Hoàng thành Thăng Long và trào lưu phát ấn đương đại

  Ấn “Sắc mệnh chi bảo” ở Hoàng thành Thăng Long và trào lưu phát ấn đương đại

  Ấn tín của triều đình là báu vật của quốc gia, khi đúc, khi đóng ấn đều phải trang trọng, thanh khiết. Thứ nữa, ấn triện chỉ dùng để xác thực nội dung của một văn bản. Vì thế không thể đóng ấn vào một tờ giấy, một mảnh vải mà không có nội dung gì để ban phát cho người dân. Đó là một việc làm không có giá trị ảnh xạ về văn hóa,...

   16 p dhsphue 25/12/2019 4 0

 • Đi tìm diện mạo của một dòng sông cổ: Sông An Cựu

  Đi tìm diện mạo của một dòng sông cổ: Sông An Cựu

  Sông An Cựu vốn dĩ là một dòng sông tự nhiên cổ xưa, đóng vai trò quan trọng trong hệ thống Sông Hương trên địa bàn Thừa Thiên Huế từ trước Công nguyên. Do kiến tạo địa lý và thay đổi đột ngột về chế độ thủy văn nên nước chuyển dòng làm con sông bị giảm lưu lượng nước, bồi lấp, thu hẹp dần và đứt đoạn, đánh mất vai trò là nguồn...

   13 p dhsphue 25/12/2019 4 0

 • Một tài liệu Châu bản về việc xin làm y sinh Thái Y Viện dưới đời vua Minh Mạng

  Một tài liệu Châu bản về việc xin làm y sinh Thái Y Viện dưới đời vua Minh Mạng

  Các thầy thuốc trong Thái Y Viện bất kể dưới triều nào cũng được tuyển chọn theo quy chế chặt chẽ. Tuy nhiên dưới đời Minh Mạng (1820-1840), Thái Y Viện triều Nguyễn lại nhận được một lá đơn của một vị thầy thuốc tự tiến cử mình và 4 người con, 1 người cháu xin vào làm tại Thái Y Viện.

   5 p dhsphue 25/12/2019 5 0

 • Hệ thống đường sắt ở Đức thế kỷ XIX

  Hệ thống đường sắt ở Đức thế kỷ XIX

  Trung tâm của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất ở Đức là sự ra đời và phát triển của hệ thống đường sắt. Hệ thống đường sắt đã tạo dựng những nền tảng cơ bản nhất cho quá trình thống nhất và hiện đại hóa các nhà nước nói tiếng Đức giữa thế kỷ XIX, đồng thời góp phần hình thành nền tảng tư tưởng và tinh thần quốc...

   7 p dhsphue 25/12/2019 3 0

 • Về phủ Dương Xuân của chúa Nguyễn

  Về phủ Dương Xuân của chúa Nguyễn

  Dựa vào 8 tài liệu hồi ký, ghi chép của những người đương thời chứng kiến phủ Dương Xuân của chúa Nguyễn, tác giả phân tích các tiêu chí nhận dạng về phủ này. Và dựa vào các tiêu chí đó, tác giả tìm kiếm thực địa nơi Cadière chỉ dẫn, để một lần nữa chứng minh khu vực đình Dương Xuân Hạ ở cánh đồng Bàu Vá chính là phủ Dương Xuân...

   18 p dhsphue 25/12/2019 4 0

 • Dấu tích của danh nhân Nguyễn Văn Thành trên đất Thừa Thiên Huế

  Dấu tích của danh nhân Nguyễn Văn Thành trên đất Thừa Thiên Huế

  Những dấu tích của Nguyễn Văn Thành còn lại trên quê hương Thừa Thiên Huế không nhiều và ít người biết đến. Bài viết muốn làm rõ những dấu tích đó như là một sự tri ân đối với một danh nhân, một người có công với dân với nước.

   12 p dhsphue 25/12/2019 3 0

 • Dấu ấn của một vị quan thời Chúa Nguyễn qua góc nhìn làng xã vùng Huế

  Dấu ấn của một vị quan thời Chúa Nguyễn qua góc nhìn làng xã vùng Huế

  Nguyễn Cửu Thế (1666-1731) sinh ra trong một gia đình có truyền thống võ tướng, phụng sự cho chúa Nguyễn ở Đàng Trong. Ông là người đã tiếp nối và phát huy truyền thống đó của gia đình, dòng họ. Ông làm quan trải ba triều chúa Nguyễn, một lòng trung cần với sự nghiệp của chúa.

   10 p dhsphue 25/12/2019 4 0

 • Về sự cần thiết của cống Cửa Khâu trên sông An Cựu

  Về sự cần thiết của cống Cửa Khâu trên sông An Cựu

  Cống Cửa Khâu là công trình ngăn mặn, hạn chế lũ sớm và điều tiết nước phục vụ sản xuất, đặc biệt là sản xuất nông nghiệp cho các huyện thị vùng hạ lưu sông An Cựu. Công trình được hoàn thành và đưa vào sử dụng từ năm 1980. Bài viết này tổng hợp ý kiến của các chuyên gia nhằm cung cấp thêm cứ liệu để xem xét việc nên hay không nên...

   9 p dhsphue 25/12/2019 5 0

 • Từ đèo Hải Vân đến sông An Cựu - Huế năm 1876

  Từ đèo Hải Vân đến sông An Cựu - Huế năm 1876

  Bài viết này trích dịch và chú giải đoạn khảo tả con đường bộ từ Đà Nẵng vượt đèo Hải Vân ra đến đầm Cầu Hai và con đường thủy từ đầm Cầu Hai theo dòng sông An Cựu đến Huế trong tác phẩm nói trên để giới thiệu cùng độc giả.

   20 p dhsphue 25/12/2019 5 0

 • Dạy học tích cực và đánh giá trong giảng dạy thực hành môn Trắc địa cho sinh viên chuyên ngành Kĩ thuật tại trường Đại học Tiền Giang

  Dạy học tích cực và đánh giá trong giảng dạy thực hành môn Trắc địa cho sinh viên chuyên ngành Kĩ thuật tại trường Đại học Tiền Giang

  Ứng dụng các phương pháp dạy học tích cực giúp người dạy và người học sáng tạo, chủ động hơn trong quá trình dạy học, đồng thời chuyển cách đánh giá kết quả giáo dục nặng về kiểm tra trí nhớ sang kiểm tra, đánh giá năng lực vận dụng kiến thức giải quyết vấn đề, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. Bài viết tập trung nghiên cứu vấn...

   5 p dhsphue 25/12/2019 4 0

 • Nghiên cứu đề xuất ứng dụng chương trình Archydro để phân tích tích hợp độ cao và hướng dòng chảy, từ đó đề xuất các địa điểm quan trắc chất lượng nước mặt đạt hiệu quả cao nhất

  Nghiên cứu đề xuất ứng dụng chương trình Archydro để phân tích tích hợp độ cao và hướng dòng chảy, từ đó đề xuất các địa điểm quan trắc chất lượng nước mặt đạt hiệu quả cao nhất

  Bài viết này đề xuất ứng dụng ArcHydro, một trong những chương trình bổ sung của ArcGis chuyên phân tích dòng chảy dựa trên cao độ để tiến hành đánh giá, phân chia lưu vực dòng chảy, từ đó đề xuất các điểm quan trắc phù hợp.

   5 p dhsphue 25/12/2019 3 0

 • Ứng dụng thiết bị di động thông minh trong điều vẽ ảnh ngoại nghiệp phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý

  Ứng dụng thiết bị di động thông minh trong điều vẽ ảnh ngoại nghiệp phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý

  Bài viết này nghiên cứu khả năng ứng dụng phần mềm iGIS trên nền tảng các thiết bị di động thông minh trong công tác đoán đọc điều vẽ ảnh nhằm cung cấp dữ liệu phù hợp với phần mềm ArcGIS. Phương pháp nghiên cứu đã được ứng dụng thực nghiệm trên một khu vực của Hà Nội.

   7 p dhsphue 25/12/2019 4 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số