• Ebook Giải nhanh các dạng bài tập trắc nghiệm Anh văn: Phần 2

  Ebook Giải nhanh các dạng bài tập trắc nghiệm Anh văn: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Giải nhanh các dạng bài tập trắc nghiệm Anh văn", phần 2 giới thiệu phương pháp giải các đề thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh Đại học - Cao đẳng của bộ Giáo dục và Đào tạo từ năm 2006 đến 2011. Mời các bạn cùng tham khảo.

   80 p dhsphue 30/11/2017 217 2

 • Ebook 1600 câu trắc nghiệm tiếng Anh 10 (có đáp án): Phần 1

  Ebook 1600 câu trắc nghiệm tiếng Anh 10 (có đáp án): Phần 1

  Cuốn sách "1600 câu trắc nghiệm tiếng Anh 10" được biên soạn dựa theo nội dung từng bài học trong cuốn sách giáo khoa Tiếng Anh 10, các bài tập trắc nghiệm đa dạng, phong phú bao quát tất cả các vấn đề ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp. đọc hiểu và viết. Mời các bạn tham khảo phần 1 cuốn sách.

   40 p dhsphue 30/11/2017 146 2

 • Ebook 1600 câu trắc nghiệm tiếng Anh 10 (có đáp án): Phần 2

  Ebook 1600 câu trắc nghiệm tiếng Anh 10 (có đáp án): Phần 2

  Mỗi đề trắc nghiệm trong cuốn 1600 câu trắc nghiệm tiếng Anh 10 có số lượng bài tập vừa phải và phù hợp với thời gian làm bài từ 50 đến 60 phút, cuối mỗi đề đều có đáp án để người đọc tiện tra cứu. Mời các bạn cùng tham khảo phần 2 cuốn sách.

   51 p dhsphue 30/11/2017 148 2

 • Ebook 670 câu trắc nghiệm Tiếng Anh 9 - 730 câu hỏi và bài tập kèm theo

  Ebook 670 câu trắc nghiệm Tiếng Anh 9 - 730 câu hỏi và bài tập kèm theo

  Ebook 670 câu trắc nghiệm Tiếng Anh 9 - 730 câu hỏi và bài tập kèm theo giới thiệu tới các bạn hệ thống những câu trắc nghiệm và bài tập tự luận bám sát theo chương trình học của môn Tiếng Anh lớp 9. Với các bạn yêu thích môn Tiếng Anh thì đây là tài liệu hữu ích.

   109 p dhsphue 30/11/2017 184 1

 • Ebook Giải nhanh 25 đề thi môn Toán học: Phần 1

  Ebook Giải nhanh 25 đề thi môn Toán học: Phần 1

  Cuốn sách "Giải nhanh 25 đề thi môn Toán học" cập nhật các bộ đề thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2009, 2008, 2007 của Bộ GD&ĐT và các bộ đề thi thử theo định hướng ra đề mới của Bộ giáo dục và Đào tạo. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.

   165 p dhsphue 31/10/2017 195 2

 • Ebook Giải nhanh 25 đề thi môn Toán học: Phần 2

  Ebook Giải nhanh 25 đề thi môn Toán học: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Giải nhanh 25 đề thi môn Toán học" do NXB Đại học Quốc gia Hà Nội ấn hành, phần 2 giới thiệu tới người đọc các 60 bộ đề thi tự luyện môn Toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   87 p dhsphue 31/10/2017 162 2

 • Ebook Luyện giải đề trước kỳ thi Đại học 3 miền Bắc - Trung - Nam Tiếng Anh (tái bản có sửa chữa bổ sung): Phần 1

  Ebook Luyện giải đề trước kỳ thi Đại học 3 miền Bắc - Trung - Nam Tiếng Anh (tái bản có sửa chữa bổ sung): Phần 1

  Các bộ đề trong cuốn "Luyện giải đề trước kỳ thi Đại học 3 miền Bắc - Trung - Nam Tiếng Anh" được biên soạn bám sát cấu trúc đề thi tuyển sinh Đại học - Cao đẳng của Bộ Giáo dục và Đào tạo đồng thời hệ thống lại kiến thức toàn bộ chương trình học. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.

   125 p dhsphue 31/10/2017 165 2

 • Ebook Luyện giải đề trước kỳ thi Đại học 3 miền Bắc - Trung - Nam Tiếng Anh (tái bản có sửa chữa bổ sung): Phần 2

  Ebook Luyện giải đề trước kỳ thi Đại học 3 miền Bắc - Trung - Nam Tiếng Anh (tái bản có sửa chữa bổ sung): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Luyện giải đề trước kỳ thi Đại học 3 miền Bắc - Trung - Nam Tiếng Anh", phần 2 giới thiệu 12 đề thi thử tuyển sinh Đại học - Cao đẳng kèm đáp án để người đọc tiện tra cứu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   101 p dhsphue 31/10/2017 147 2

 • Ebook Luyện kỹ năng viết tiếng Anh trung học phổ thông: Phần 1

  Ebook Luyện kỹ năng viết tiếng Anh trung học phổ thông: Phần 1

  Cuốn sách "Luyện kỹ năng viết tiếng Anh trung học phổ thông" cung cấp cho người đọc các từ vựng và cấu trúc đặc thù cho từng thể loại bài viết, dàn bài và biểu mẫu. Ngoài ra cuốn sách cũng cung cấp một số bài tập ứng dụng để rèn luyện kỹ năng viết liên quan đến thể loại viết. Mời các bạn tham khảo phần 1 cuốn sách.

   60 p dhsphue 31/10/2017 177 3

 • Ebook Luyện kỹ năng viết tiếng Anh trung học phổ thông: Phần 2

  Ebook Luyện kỹ năng viết tiếng Anh trung học phổ thông: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Luyện kỹ năng viết tiếng Anh trung học phổ thông" giới thiệu một số đề bài và bài viết mẫu tiếng Anh. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn học sinh rèn luyện kỹ năng viết tiếng Anh của mình.

   68 p dhsphue 31/10/2017 151 4

 • Ebook Tuyển tập 36 đề trắc nghiệm môn Tiếng Anh: Phần 1

  Ebook Tuyển tập 36 đề trắc nghiệm môn Tiếng Anh: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Tuyển tập 36 đề trắc nghiệm môn Tiếng Anh" giới thiệu tới người đọc các phương pháp làm bài thi trắc nghiệm môn tiếng Anh và một số đề thi tự kiểm tra, đánh giá kết quả học tập. Mời các bạn cùng tham khảo.

   99 p dhsphue 31/10/2017 200 2

 • Ebook Tuyển tập 36 đề trắc nghiệm môn Tiếng Anh: Phần 2

  Ebook Tuyển tập 36 đề trắc nghiệm môn Tiếng Anh: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Tuyển tập 36 đề trắc nghiệm môn Tiếng Anh", phần 2 giới thiệu tới người đọc một số đề thi trắc nghiệm bám sát chương trình lớp 10, 11, 12 và phần đáp án các đề thi này. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   99 p dhsphue 31/10/2017 155 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số