• Dạy con làm giàu

  Dạy con làm giàu

  Lời nói đầu Một trong những nguyên nhân khiến người giàu ngày càng giàu, người nghèo ngày càng nghèo, còn giới trung lưu thì thường mắc nợ chính là vì chủ đề tiền bạc thường được dạy ở nhà chứ không phải ở trường. Hầu hết chúng ta học cách xử lý tiền bạc từ cha mẹ mình, và thường thì người nghèo không dạy con về tiền bạc mà...

   405 p dhsphue 16/04/2012 181 3

 • Những Tư Tưởng Lớn Từ Những Tác Phẩm Vĩ Đạii

  Những Tư Tưởng Lớn Từ Những Tác Phẩm Vĩ Đạii

  Cuốn sách các bạn đang cầm trên tay là một tập hợp những câu hỏi và trả lời. Những câu hỏi này được đặt ra cho tác giả, một chuyên gia về lịch sử tư tưởng phương Tây, từ những độc giả thuộc đủ mọi tầng lớp xã hội Mỹ muốn tìm hiểu về đủ loại vấn đề. Nhìn chung, đông đảo độc giả đều muốn biết các nhà tư tưởng trong quá...

   394 p dhsphue 16/04/2012 178 10

 • Cha giàu cha nghèo ( Robert Kiyosaki và Sharon Lechter )

  Cha giàu cha nghèo ( Robert Kiyosaki và Sharon Lechter )

  Một trong những nguyên nhân khiến người giàu ngày càng giàu, người nghèo ngày càng nghèo, còn giới trung lưu thì thường mắc nợ chính là vì chủ đề tiền bạc thường được dạy ở nhà chứ không phải ở trường. Hầu hết chúng ta học cách xử lý tiền bạc từ cha mẹ mình, và thường thì người nghèo không dạy con về tiền bạc mà chỉ nói đơn giản...

   148 p dhsphue 16/04/2012 157 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số