• Ebook Cách dùng các thì trong tiếng Anh: Phần 1 - Nguyễn Hữu Cảnh

  Ebook Cách dùng các thì trong tiếng Anh: Phần 1 - Nguyễn Hữu Cảnh

  Cuốn sách "Cách dùng các thì trong tiếng Anh" được biên soạn nhằm giúp các bạn học sinh có đủ kiến thức tham dự các kỳ thi từ tốt nghiệp THPT đến tuyển sinh Đại học - Cao đẳng, hay các kỳ thi chứng chỉ trong nước và quốc tế. Mời các bạn tham khảo phần 1 cuốn sách.

   58 p dhsphue 31/01/2018 110 4

 • Ebook Lý thuyết và bài tập trắc nghiệm các thì Tiếng Anh: Phần 1

  Ebook Lý thuyết và bài tập trắc nghiệm các thì Tiếng Anh: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Lý thuyết và bài tập trắc nghiệm các thì Tiếng Anh" cung cấp cho người đọc các ký thuyết từ đơn giản đến phức tạp, sau đó là 4 bài tập tự luận thực hành được thiết kế sau mỗi thì vừa được trình bày để người đọc làm quen với cách sử dụng các thì. Mời các bạn tham khảo.

   53 p dhsphue 31/01/2018 78 1

 • Ebook Lý thuyết và bài tập trắc nghiệm các thì Tiếng Anh: Phần 2

  Ebook Lý thuyết và bài tập trắc nghiệm các thì Tiếng Anh: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Lý thuyết và bài tập trắc nghiệm các thì Tiếng Anh", phần 2 cung cấp cho người đọc các bài tập thực hành viết câu, đoạn văn và các bài tập trắc nghiệm các thì trong tiếng Anh. Đáp án các bài tập. Mời các bạn cùng tham khảo.

   107 p dhsphue 31/01/2018 74 1

 • Bài giảng Tin học đại cương: Chương 1 - ĐH Bách Khoa

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 1 - ĐH Bách Khoa

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 1 Phương pháp giải quyết bài toán bằng máy tính số trình bày các nội dung sau: Các khái niệm cơ bản về máy tính số, lịch sử phát triển máy tính số, dữ liệu & chương trình, qui trình tổng quát giải quyết bài toán bằng máy tính số, phân tích bài toán từ-trên-xuống.

   20 p dhsphue 31/01/2018 48 1

 • Bài giảng Tin học đại cương: Chương 2 - ĐH Bách Khoa

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 2 - ĐH Bách Khoa

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 2 cung cấp cho người học các kiến thức: Cơ bản về việc lưu trữ và xử lý tin trong máy tính, cơ bản về hệ thống số, các phương pháp chuyển miêu tả số, biểu diễn dữ liệu trong máy tính, hệ thống file, quản lý hệ thống file.

   50 p dhsphue 31/01/2018 70 1

 • Bài giảng Tin học đại cương: Chương 3 - ĐH Bách Khoa

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 3 - ĐH Bách Khoa

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 3 được biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Các khái niệm cơ bản về mô hình hướng đối tượng, các đối tượng giao diện của VB 6.0, hiệu chỉnh thuộc tính của các đối tượng giao diện, tạo thủ tục xử lý sự kiện của các đối tượng giao diện.

   22 p dhsphue 31/01/2018 59 1

 • Bài giảng Tin học đại cương: Chương 4 - ĐH Bách Khoa

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 4 - ĐH Bách Khoa

  Chương 4 trình bày về "Qui trình thiết kế trực quan giao diện của ứng dụng". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Dự án và ứng dụng, tạo/xóa đối tượng giao diện, hiệu chỉnh giá trị thuộc tính của đối tượng giao diện, tạo menubar, tạo Toolbar, tạo và viết thủ tục xử lý sự kiện.

   36 p dhsphue 31/01/2018 68 1

 • Ebook Ôn tập và kiểm tra tiếng Anh (Quyển 12 - in lần 3): Phần 1

  Ebook Ôn tập và kiểm tra tiếng Anh (Quyển 12 - in lần 3): Phần 1

  Cuốn sách "Ôn tập và kiểm tra tiếng Anh (Quyển 12)" được biên soạn dùng làm tài liệu học tập cho học sinh lớp 12 ở mọi trình độ trung bình, khá, giỏi. Phần 1 cuốn sách giới thiệu một số bài kiểm tra 45 phút có đáp án dành cho học sinh tự ôn tập. Mời các bạn tham khảo.

   95 p dhsphue 31/12/2017 90 1

 • Ebook Ôn tập và kiểm tra tiếng Anh (Quyển 12 - in lần 3): Phần 2

  Ebook Ôn tập và kiểm tra tiếng Anh (Quyển 12 - in lần 3): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Ôn tập và kiểm tra tiếng Anh (Quyển 12)", phần 2 giới thiệu đáp án các bài test kiến thức của học sinh, đáp án các bài thi giữa kỳ và bài thi học kỳ dành cho trình độ cơ bản và nâng cao. Mời các bạn cùng tham khảo.

   50 p dhsphue 31/12/2017 112 1

 • Ebook Thiết kế bài giảng Tiếng Anh 12 (nâng cao): Phần 1

  Ebook Thiết kế bài giảng Tiếng Anh 12 (nâng cao): Phần 1

  Cuốn sách "Thiết kế bài giảng Tiếng Anh 12 (nâng cao)" giới thiệu một cách thiết kế bài giảng Tiếng Anh 12 theo tinh thần đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực nhận thức của học sinh. Nội dung sách bám sát chương trình, trình tự các bài học trong sách giáo khoa Tiếng Anh 12. Mời các bạn tham khảo phần 1 sau đây.

   167 p dhsphue 31/12/2017 70 1

 • Ebook Thiết kế bài giảng Tiếng Anh 12 (nâng cao): Phần 2

  Ebook Thiết kế bài giảng Tiếng Anh 12 (nâng cao): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Thiết kế bài giảng Tiếng Anh 12 (nâng cao)", phần 2 giới thiệu các bài soạn: Endangered Species, books, water sports, SEA Games, international organizations, women in society,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   170 p dhsphue 31/12/2017 78 1

 • Ebook Hướng dẫn học và làm bài Tiếng Anh 11 (nâng cao): Phần 2

  Ebook Hướng dẫn học và làm bài Tiếng Anh 11 (nâng cao): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các bài học: The post office, nature in danger, sources of energy, the asian games, hobbies, recreation, space conquest, the wonders of the world. Mời các bạn tham khảo.

   93 p dhsphue 31/12/2017 60 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số