• Ebook Phương pháp giải các dạng bài tập Tin học 12: Phần 1

  Ebook Phương pháp giải các dạng bài tập Tin học 12: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Phương pháp giải các dạng bài tập Tin học 12" giới thiệu các kiến thức trọng tâm, bài tập trắc nghiệm và tự luận về khái niệm cơ sở dữ liệu về hệ quản trị cơ sở dữ liệu, hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft Access, cơ sở dữ liệu quan hệ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   143 p dhsphue 08/10/2016 365 7

 • Ebook Học tốt Tin học (dành cho học sinh THCS - Quyển 4): Phần 2

  Ebook Học tốt Tin học (dành cho học sinh THCS - Quyển 4): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn "Học tốt Tin học (dành cho học sinh THCS - Quyển 4)", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Phần mềm trình chiếu, đa phương tiện. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   77 p dhsphue 10/08/2016 339 5

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình - ThS. Nguyễn Duy Phương

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình - ThS. Nguyễn Duy Phương

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình đã được giảng dạy tại học viện trong những năm qua với mục đích cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất, có tính hệ thống liên quan tới lập trình. Thông qua cuốn tài liệu này, chúng tôi muốn giới thiệu với các bạn đọc về kỹ năng lập trình cấu trúc và một số thuật toán quan trọng, bao gồm: Đại...

   156 p dhsphue 30/07/2013 309 2

 • Ebook Phương pháp giải các dạng bài tập Tin học 12: Phần 2

  Ebook Phương pháp giải các dạng bài tập Tin học 12: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Phương pháp giải các dạng bài tập Tin học 12", phần 2 giới thiệu tới người đọc nội dung: Kiến trúc và bảo mật các hệ cơ sở dữ liệu, các dạng bài tập thực hành cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo.

   111 p dhsphue 08/10/2016 300 2

 • Ebook Tin học dành cho trẻ em: Phần 1

  Ebook Tin học dành cho trẻ em: Phần 1

  Cuốn "Tin học dành cho trẻ em" hướng dẫn các em những kiến thức cơ bản, sơ đẳng nhất về máy tính. Phần 1 sau đây trình bày các nội dung: Giới thiệu về máy tính, em tập gõ văn bản. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   80 p dhsphue 18/09/2016 281 3

 • Ebook Những tuyệt chiêu trong Excel: Phần 2

  Ebook Những tuyệt chiêu trong Excel: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Những tuyệt chiêu trong Excel", phần 2 giới thiệu tới người đọc các tuyệt chiêu như: Tạo hiệu ứng 3D trong bảng tính hay các ô, dùng nhiều list cho 1 combobox, tạo một danh sách thực thay đổi theo sự lựa chọn của danh sách khách, sử dụng các chức năng thay thế để gỡ bỏ các kỹ tự không mong muốn,... Mời các...

   87 p dhsphue 17/09/2015 272 11

 • Ebook Phương pháp giải các dạng bài tập Tin học 11: Phần 1

  Ebook Phương pháp giải các dạng bài tập Tin học 11: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Phương pháp giải các dạng bài tập Tin học 11" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Một số khái niệm về lập trình và ngôn ngữ lập trình, chương trình đơn giản, cấu trúc rẽ nhánh và lặp, kiểu dữ liệu có cấu trúc, tệp và thao tác với tệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   135 p dhsphue 18/09/2016 266 2

 • Nhập môn cơ sở dữ liệu phân tán - NXB Khoa học và kỹ thuật

  Nhập môn cơ sở dữ liệu phân tán - NXB Khoa học và kỹ thuật

  Gồm 7 chương, giáo trình Nhập môn cơ sở dữ liệu phân tán của TS. Nguyễn Bá Tường đề cập đến các nội dung về: một số khái niệm cơ bản của MMT, khái niệm về CSDL, các lệnh cơ bản của SQL, phương pháp phân mảnh ngang, các khái niệm về cấp phát dữ liêu,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   591 p dhsphue 16/01/2014 264 3

 • Thiết kế mạng

  Thiết kế mạng

  Tài liệu thiết kế mạng máy tinh do trung tâm tin học Athena phát hành.Ngày nay, mạng máy tính đã trở thành một hạ tầng cơ sở quan trọng của tất cả các cơ quan xí nghiệp. Nó đã trở thành một kênh trao đổi thông tin không thể thiếu được trong thời đại công...

   181 p dhsphue 30/07/2013 263 2

 • Ebook Phương pháp giải các dạng bài tập Tin học 11: Phần 2

  Ebook Phương pháp giải các dạng bài tập Tin học 11: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Chương trình con và lập trình có cấu trúc, một số bài toán nâng cao, các bài toán thực hành dùng trên máy tính và một số đề kiểm tra dùng tham khảo. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   114 p dhsphue 18/09/2016 263 2

 • Ebook Học tốt Tin học (dành cho học sinh THCS - Quyển 4): Phần 1

  Ebook Học tốt Tin học (dành cho học sinh THCS - Quyển 4): Phần 1

  Học tốt Tin học (dành cho học sinh THCS - Quyển 4) được biên soạn theo chương trình Tin học dành cho THCS Quyển 4 của Bộ giáo dục và Đào tạo. Phần 1 cuốn sách trình bày các nội dung: Mạng máy tính và internet, một số vấn đề xã hội của tin học.

   81 p dhsphue 10/08/2016 260 6

 • Nhập môn lập trình Java

  Nhập môn lập trình Java

  Roy Miller, Tác giả, The Other Road, LLC Tóm tắt: Ngôn ngữ Java, và nền tảng Java luôn phát triển là một cuộc cách mạng trong lập trình. Mục tiêu của hướng dẫn này là giới thiệu cho bạn cú pháp của Java mà bạn hầu như chắc chắn sẽ gặp trên con đường nghề nghiệp và cho bạn thấy những thành tố đặc thù (idioms) của nó giúp bạn tránh khỏi những rắc...

   111 p dhsphue 30/07/2013 247 4

Hướng dẫn khai thác thư viện số