• Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

  Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

  Cho danh sách có n phần tử a0, a1, a2…, an-1. Để đơn giản trong việc trình bày giải thuật ta dùng mảng 1 chiều a để lưu danh sách các phần tử nói trên trong bộ nhớ chính. Tìm phần tử có khoá bằng X trong mảng Giải thuật tìm kiếm tuyến tính (tìm tuần tự) Giải thuật tìm kiếm nhị phân Lưu ý: Trong quá trình trình bày thuật giải ta dùng ngôn...

   187 p dhsphue 30/07/2013 208 4

 • Mạng máy tính- cách chia Subnet MasK

  Mạng máy tính- cách chia Subnet MasK

  Điạ chỉ vật lý là điạ chỉ MAC được ghi vào trong card giao diện mạng. Nó được dùng cho các điạ chỉ mạng LAN, không phải là điạ chỉ liên mạng. Điạ chỉ IP xác định một máy tính trên một liên mạng IP. Tên miền cung cấp tên dễ nhớ cho một máy tính trong liên mạng IP. Khi người dùng sử dụng tên miền, chúng sẽ được...

   34 p dhsphue 30/07/2013 176 3

 • Microprocessor System Design

  Microprocessor System Design

  Problem: đụng độ bus (bus conflict). Hai RAM sẽ xuất dữ liệu cùng lúc khi VXL thực hiện lệnh đọc bộ nhớ. Solution: dùng A19 làm bộ phân xử bus (bus arbiter), trong trường hợp này có thể gọi là bộ giải mã địa chỉ (address decoder).Khi A19 = 0, bộ nhớ thấp hơn được cho phép, bộ nhớ cao bị cấm. Tương tự khi A19 = 1.

   56 p dhsphue 16/04/2012 219 3

 • Tin học đại cương: Công thức tính trong Excel

  Tin học đại cương: Công thức tính trong Excel

  Công thức (formular) trong Excel bắt đầu bởi dấu bằng (=) và có thể chứa các thành phần sau: Địa chỉ ô/vùng. Các phép tóan số học và luận lý. Các giá trị số hoặc ký tự. Các hàm của Excel (function).

   25 p dhsphue 30/07/2013 204 3

 • Bài giảng công nghệ Internet, TCP/IP, Địa chỉ IP

  Bài giảng công nghệ Internet, TCP/IP, Địa chỉ IP

  Giao thức truyền thông ? Nhiệm vụ của giao thức. Cắt thông tin thành những gói dữ liệu để có thể dễ dàng đi qua bộ phận truyền tải trung gian. Tương tác với phần cứng của Adapter Xác định được địa chỉ nguồn và đích: Máy tính gửi thông tin đi phải xác định được nơi gửi đến. Máy tính đích phải nhận được đâu là thông tin gửi cho...

   123 p dhsphue 30/07/2013 202 3

 • Mạng máy tính_ARP- cách thức liên lạc giữa hai máy

  Mạng máy tính_ARP- cách thức liên lạc giữa hai máy

  Nếu client biết rằng IP-dest không thuộc mạng của nó, nó dùng MAC của default-gateway để gửi gói tin, router default-gateway nhận lấy gói tin sẽ biết phải xử lý tiếp theo như thế nào (dựa trên IP source/destination). Cách này giảm tải cho router, giải quyết được trường hợp có nhiều router nối vào cùng segment, và đỡ gây nhầm lẫn. Nếu Host A có cấu hình sử...

   13 p dhsphue 30/07/2013 202 2

 • Bài giảng SQL

  Bài giảng SQL

  SQL (Structured Query Language - ngôn ngữ truy vấn mang tính cấu trúc) là một loại ngôn ngữ máy tính phổ biến để tạo, sửa, và lấy dữ liệu từ một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ. Ngôn ngữ này phát triển vượt xa so với mục đích ban đầu là để phục vụ các hệ quản trị cơ sở dữ liệu đối tượng-quan hệ. Nó là một tiêu chuẩn ANSI/ISO. Ngôn...

   139 p dhsphue 30/07/2013 181 2

 • User and Group

  User and Group

  Debugger users : Có thể gỡ lỗi hệ thống bằng đăng nhập tại chỗ hay kể cả bằng cách truy cập từ xa. HelpServiceGroups : Trung tâm giúp đở và hỗ trợ Guests : Quyền truy cập giống như nhóm Users mặc định, nhưng còn bị hạn chế hơn nữa Remote Desktop Users : thành viên nhóm này có quyền truy cập máy tính từ xa

   22 p dhsphue 30/07/2013 154 2

 • Tin học đại cương: Thực hiện bảng tính với MS Excel

  Tin học đại cương: Thực hiện bảng tính với MS Excel

  Nhập dữ liệu cho Excel.Dùng bàn phím để nhập dữ liệu cho từng cell (số, ký tự) Đối với dữ liệu dạng ngày, giờ: nhập theo định dạng trong Regional and Language options. Ngày được lưu trữ dạng số nguyên, bắt đầu từ ngày 1/1/1900. Giờ được lưu trữ dạng số thập phân, theo tỉ lệ 24 giờ trong ngày

   21 p dhsphue 30/07/2013 174 2

 • Mạng máy tính - Tài nguyên đĩa cứng

  Mạng máy tính - Tài nguyên đĩa cứng

  Full Control : Cho phép mọi người được toàn quyền trên thư mục này Change : cho phép sửa đổi và xoá tập tin trong thư mục này Read : Chỉ được đọc tài liệu, không được phép xóa hay sửa đổi. Ứng với mỗi user khác nhau có thể sử dụng dung lượng ổ cứng khác nhau. Phương pháp này sẽ làm hạn chế việc sử dụng lãng phí dung lượng ổ đĩa.

   16 p dhsphue 30/07/2013 190 2

 • Ràng buộc toàn vẹn

  Ràng buộc toàn vẹn

  Ràng buộc toàn vẹn (Integrety Constraints) xuất phát từ những qui định hay điều kiện - Trong thực tế - Trong mô hình dữ liệu  Các thao tác làm thay đổi dữ liệu không nên được thực hiện một cách tùy tiện vì có thể đưa CSDL đến một tình trạng ‘xấu’.Ràng buộc toàn vẹn là một điều kiện được định nghĩa trên một hay nhiều quan hệ khác nhau...

   61 p dhsphue 30/07/2013 190 2

 • Mạng máy tính - Giới thiệu Win2K3

  Mạng máy tính - Giới thiệu Win2K3

  Khả năng kết chùm Server để san sẻ tải, cài đặt RAM nóng (hot Swap) Hổ trợ WinXP tốt hơn như hiểu được chính sách nhóm (Group Policy) được thiết lập trong XP, có bộ công cụ quản trị mạng đầy đủ các tính năng chạy trên WinXP. Tính năng cơ bản của Mail Server được tích hợp sẳn, nên có thể dùng dịch vụ POP3 và SMTP để xây dựng hệ thống mail...

   53 p dhsphue 30/07/2013 210 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số