• Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 2 - Tạ Kim Huệ

  Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 2 - Tạ Kim Huệ

  Bài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 2: Kiến trúc tập lệnh cung cấp cho người học các kiến thức về tập lệnh MIPS, biên dịch mã máy. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   65 p dhsphue 26/01/2019 156 1

 • Bài giảng Lập trình viên mã nguồn mở (Module 4) - Bài 3: View

  Bài giảng Lập trình viên mã nguồn mở (Module 4) - Bài 3: View

  Bài giảng Lập trình viên mã nguồn mở (Module 4) - Bài 3: View trình bày các nội dung chính sau: Cách thức xây dựng View, cách thực hiện xây dựng View, bố cục của View, các kỹ xảo kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết bài giảng.

   7 p dhsphue 01/02/2020 61 1

 • Bài giảng Lập trình viên mã nguồn mở (Module 4) - Bài 6: Ajax 2

  Bài giảng Lập trình viên mã nguồn mở (Module 4) - Bài 6: Ajax 2

  Bài giảng Lập trình viên mã nguồn mở (Module 4) - Bài 5: Ajax 2 trình bày các nội dung chính sau: Kết hợp Ajax, PHP và MySQL, kết hợp Ajax, PHP và XML. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết bài giảng.

   9 p dhsphue 01/02/2020 94 1

 • Bài giảng Đặc tả hình thức: Chương 6 - Nguyễn Thị Minh Tuyền

  Bài giảng Đặc tả hình thức: Chương 6 - Nguyễn Thị Minh Tuyền

  Bài giảng Đặc tả hình thức: Chương 6 do Nguyễn Thị Minh Tuyền biên soạn nội dung cụ thể của chương này gồm có: Module trong Alloy, khai báo module, định nghĩa module, định nghĩa ModulePathName, các module định nghĩa sẵn, xung đột về tên, các module được tham số hóa,...

   23 p dhsphue 31/01/2018 158 1

 • Bài giảng Nhập môn Công nghệ thông tin 1: Chương 8 - Ngô Chánh Đức

  Bài giảng Nhập môn Công nghệ thông tin 1: Chương 8 - Ngô Chánh Đức

  Bài giảng "Nhập môn Công nghệ thông tin 1 - Chương 8: Xây dựng, phát triển và đánh giá thuật toán" cung cấp cho người học các kiến thức: Nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thuật toán, vai trò và chức danh trong nghiên cứu khoa học. Mời các bạn cùng tham khảo.

   29 p dhsphue 27/05/2018 160 1

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 4 - ThS. Trịnh Hoàng Nam

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 4 - ThS. Trịnh Hoàng Nam

  Bài giảng "Cơ sở dữ liệu - Chương 4: Đại số quan hệ" cung cấp cho người học các kiến thức: Các phép toán một ngôi, các phép toán hai ngôi, các phép toán khác. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   13 p dhsphue 26/01/2019 144 1

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 3 - Tạ Kim Huệ

  Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 3 - Tạ Kim Huệ

  Bài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 3: Bộ xử lý cung cấp cho người học các kiến thức: Thành phần cơ bản của bộ xử lý, kết nối các thành phần, các toán tử ALU, lệnh truy cập, toán tử bộ nhớ, các tín hiệu điều khiển và bộ đồn kênh MUXes, các chỉ thị giải mã lệnh. Mời các bạn cùng tham khảo.

   69 p dhsphue 26/01/2019 168 1

 • Bài giảng Nhập môn Công nghệ thông tin 1: Chương 7 - Ngô Chánh Đức

  Bài giảng Nhập môn Công nghệ thông tin 1: Chương 7 - Ngô Chánh Đức

  Bài giảng Nhập môn Công nghệ thông tin 1 - Chương 7: Nghề nghiệp liên quan đến công nghệ thông tin" cung cấp cho người học các kiến thức: Xây dựng và phát triển hệ thống phần cứng – phần mềm, nhiệm vụ và vai trò trong phát triển và vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu, nhiệm vụ và vai trò trong phát triển và vận hành hệ thống mạng.

   26 p dhsphue 27/05/2018 169 1

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 3 - ThS. Trịnh Hoàng Nam

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 3 - ThS. Trịnh Hoàng Nam

  Bài giảng "Cơ sở dữ liệu - Chương 3: Mô hình cơ sở dữ liệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Mô hình dữ liệu quan hệ, ràng buộc toàn vẹn trên mô hình dữ liệu quan hệ, các toán tử cập nhật trên quan hệ, thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   20 p dhsphue 26/01/2019 115 1

 • Bài giảng Lập trình viên mã nguồn mở (Module 4) - Bài 2: Model

  Bài giảng Lập trình viên mã nguồn mở (Module 4) - Bài 2: Model

  Bài giảng Lập trình viên mã nguồn mở (Module 4) - Bài 2: Model trình bày các nội dung chính sau: Xây dựng lớp Database, xây dựng Model. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết bài giảng.

   12 p dhsphue 01/02/2020 83 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số