• Bài giảng Sử dụng máy tính cơ bản: Bài 1 và 2 - ThS. Võ Minh Đức

    Bài giảng Sử dụng máy tính cơ bản: Bài 1 và 2 - ThS. Võ Minh Đức

    Bài giảng Sử dụng máy tính cơ bản: Bài 1 và 2 trình bày: Kiến thức cơ bản về bảng tính (khái niệm bảng tính, phần mềm bảng tính); sử dụng phần mềm bảng tính MS - Excel (những thao tác đầu tiên với MS-Excel, thao tác cơ bản trên bảng tính, bài tập),... Mời các bạn cùng tham khảo.

     33 p dhsphue 27/05/2018 161 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số