• Bài giảng Tin học căn bản (Phần 1): Chương 4 - Ngô Văn Linh

  Bài giảng Tin học căn bản (Phần 1): Chương 4 - Ngô Văn Linh

  Bài giảng "Tin học căn bản (Phần 1) - Hướng dẫn tạo và sử dụng email miễn phí trên mạng" Giới thiệu cách tạo và sử dụng email của một số trang web phổ biến. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   10 p dhsphue 26/01/2019 119 1

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 3 - ThS. Trịnh Hoàng Nam

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 3 - ThS. Trịnh Hoàng Nam

  Bài giảng "Cơ sở dữ liệu - Chương 3: Mô hình cơ sở dữ liệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Mô hình dữ liệu quan hệ, ràng buộc toàn vẹn trên mô hình dữ liệu quan hệ, các toán tử cập nhật trên quan hệ, thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   20 p dhsphue 26/01/2019 109 1

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 4 - ThS. Trịnh Hoàng Nam

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 4 - ThS. Trịnh Hoàng Nam

  Bài giảng "Cơ sở dữ liệu - Chương 4: Đại số quan hệ" cung cấp cho người học các kiến thức: Các phép toán một ngôi, các phép toán hai ngôi, các phép toán khác. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   13 p dhsphue 26/01/2019 131 1

 • Bài giảng Tin học căn bản (Phần 1): Chương 2 - Ngô Văn Linh

  Bài giảng Tin học căn bản (Phần 1): Chương 2 - Ngô Văn Linh

  Bài giảng "Tin học căn bản (Phần 1) - Chương 2: Biểu diễn dữ liệu trong máy tính" cung cấp cho người học các kiến thức: Biểu diễn số trong các hệ đếm, biểu diễn dữ liệu trong máy tính và đơn vị thông tin, phép toán số học với số nguyên. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   93 p dhsphue 26/01/2019 112 1

 • Bài giảng Tin học căn bản (Phần 1): Chương 1 - Ngô Văn Linh

  Bài giảng Tin học căn bản (Phần 1): Chương 1 - Ngô Văn Linh

  Bài giảng "Tin học căn bản (Phần 1) - Chương 1: Mở đầu" cung cấp cho người học các kiến thức: Thông tin và xử lý thông tin, máy tính và phân loại máy tính, tin học. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   32 p dhsphue 26/01/2019 142 1

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 5 - ThS. Trịnh Hoàng Nam

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 5 - ThS. Trịnh Hoàng Nam

  Bài giảng "Cơ sở dữ liệu - Chương 5: Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa dữ liệu và các kiểu dữ liệu, các ràng buộc cơ bản trong SQL, các câu lệnh thay đổi lược đồ cơ sở dữ liệu,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   23 p dhsphue 26/01/2019 136 1

 • Bài giảng Tin học căn bản (Phần 1): Chương 3 - Ngô Văn Linh

  Bài giảng Tin học căn bản (Phần 1): Chương 3 - Ngô Văn Linh

  Bài giảng "Tin học căn bản (Phần 1) - Chương 3: Hệ thống máy tính" cung cấp cho người học các kiến thức: Chức năng và các thành phần của máy tính, liên kết hệ thống, hoạt động của máy tính, phần mềm máy tính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   70 p dhsphue 26/01/2019 131 1

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 3 - Tạ Kim Huệ

  Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 3 - Tạ Kim Huệ

  Bài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 3: Bộ xử lý cung cấp cho người học các kiến thức: Thành phần cơ bản của bộ xử lý, kết nối các thành phần, các toán tử ALU, lệnh truy cập, toán tử bộ nhớ, các tín hiệu điều khiển và bộ đồn kênh MUXes, các chỉ thị giải mã lệnh. Mời các bạn cùng tham khảo.

   69 p dhsphue 26/01/2019 163 1

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 2 - Tạ Kim Huệ

  Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 2 - Tạ Kim Huệ

  Bài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 2: Kiến trúc tập lệnh cung cấp cho người học các kiến thức về tập lệnh MIPS, biên dịch mã máy. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   65 p dhsphue 26/01/2019 151 1

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 5 - Tạ Kim Huệ

  Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 5 - Tạ Kim Huệ

  Bài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 5: Bộ nhớ đệm (Caches) cung cấp cho người học các kiến thức về phân cấp bộ nhớ, caching, bộ nhớ cache làm việc như thế nào, thực thi, hiệu năng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   83 p dhsphue 26/01/2019 126 1

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 4 - Tạ Kim Huệ

  Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 4 - Tạ Kim Huệ

  Bài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 4: Bộ xử lý đường ống cung cấp cho người học các kiến thức về so sánh tốc độ xử lý, kỹ thuật đường ống, xây dựng bộ xử lý đường ống. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   67 p dhsphue 26/01/2019 145 1

 • Giáo trình môn học Lập trình căn bản - Nghề: Quản trị mạng - Trình độ: Cao đẳng nghề (Phần 1)

  Giáo trình môn học Lập trình căn bản - Nghề: Quản trị mạng - Trình độ: Cao đẳng nghề (Phần 1)

  Giáo trình Lập trình căn bản được biên soạn nhằm đáp ứng yêu cầu học tập của sinh viên bước đầu làm quen với công việc lập trình, đồng thời giúp cho sinh viên có một tài liệu học tập, rèn luyện tốt khả năng lập trình. Giáo trình gồm 2 phần, phần 1 gồm nội dung 3 chương đầu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   47 p dhsphue 24/12/2018 139 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số