• Câu hỏi và bài tập hay phần Sinh học tế bào

  Câu hỏi và bài tập hay phần Sinh học tế bào

  Cơ thể sinh vật được cấu tạo bởi những đơn vị cơ bản được gọi là tế bào. Cơ thể con người được cấu tạo bởi hàng ngàn tỉ tế bào. Trẻ sơ sinh có khoảng 2.000 tỉ tế bào, người trưởng thành có khoảng 100.000 tỉ tế bào; có khoảng 30 tỉ tế bào trong não, 20 tỉ tế bào hồng cầu trong máu và có khoảng 200 loại tế bào chuyên hóa khác nhau....

   26 p dhsphue 17/04/2012 799 6

 • Tài liệu sinh học: di truyền học

  Tài liệu sinh học: di truyền học

  Di truyền học là một bộ môn sinh học, nghiên cứu về tính di truyền và biến dị ở các sinh vật. Kể từ thời tiền sử, thực tế về việc các sinh vật sống thừa hưởng những đặc tính từ bố mẹ đã được ứng dụng để tăng sản lượng cây trồng và vật nuôi, thông qua quá trình sinh sản chọn lọc hay chọn lọc nhân tạo. Tuy nhiên, di truyền học...

   103 p dhsphue 17/04/2012 290 5

 • Bài tập sinh học

  Bài tập sinh học

  Câu 1: Cấu trúc, hoạt động của nơron thần kinh: Thân tế bào là chỗ phìn to, chưa nhân hình sao nhiều cạnh hoặc bầu dục; có các hạt hay các thể Nissi, mỗi hạt Nissi bao gồm các màng lướt nội sinh chất hạt giúp cho nơron hoạt động tích cực trong việc sản xuất protein

   17 p dhsphue 17/04/2012 255 3

 • Bài giảng sinh học đại cương

  Bài giảng sinh học đại cương

  Học thuyết tế bào, một trong những quan điểm thống nhất của cơ bản của sinh học...

   80 p dhsphue 17/04/2012 246 3

 • Sinh sản ở vi sinh vât

  Sinh sản ở vi sinh vât

  Phân đôi ở vi khuẩn không có sự hình thành thoi vô sắc và không trải qua các kỳ như quá trình nguyên phân.

   49 p dhsphue 17/04/2012 226 2

 • Cơ sở phân tử của tính di truyền

  Cơ sở phân tử của tính di truyền

  BÀI 1: Gen thứ nhất dài 2550 A0, nhân đôi một số lần liên tiếp đã lấy của môi trường 22500 Nu tự do, trong đó có 6750 Xitoxin. a. Tính số lượng từng loại Nu mà mỗi trường cung cấp số liên kết hidro bị phá vỡ. số liên kết hidro và số liên kết cộng hóa trị hình thành trong quá trình tự nhân đôi của gen. b. Gen thứ hai dài bằng gen thứ nhất nhưng có...

   198 p dhsphue 17/04/2012 224 3

 • Tài liệu về vi sinh vật

  Tài liệu về vi sinh vật

  Đối tượng của vi sinh vật học học đại cương là vi khuẩn, virus, nấm men, nấm mốc tảo và protozoa. Vi sinh vật phân bố rộng rãi trong tự nhiên và ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của con người và mọi sinh vật khác.

   155 p dhsphue 17/04/2012 209 4

 • Tình trạng thương mại công nghệ sinh học / cây chuyển gen toàn cầu: 2010

  Tình trạng thương mại công nghệ sinh học / cây chuyển gen toàn cầu: 2010

  Tổng số toàn cầu của hàng triệu ha trồng cây trồng công nghệ sinh học đã được làm tròn đến gần nhất triệu và tương tự, tổng số phụ gần nhất 100.000 ha, sử dụng cả hai các nhân vật, do đó trong một số trường hợp này dẫn đến xấp xỉ không đáng kể, và có thể có chênh lệch nhỏ trong một số số liệu, tổng số, ước tính tỷ lệ...

   30 p dhsphue 17/04/2012 169 2

 • Bài giảng sinh học 6

  Bài giảng sinh học 6

  Đặc điểm cơ quan sinh dưỡng và sinh sản của cây dương xỉ? - Có rễ thân lá thật và có mạch dẫn - Sinh sản bằng bào tử - Bào tử nảy mầm thành nguyên tản và cây con mọc ra từ nguyên nhân tản sau quá trình thụ tinh

   21 p dhsphue 17/04/2012 166 2

 • Tạp chí Sinh học: Tập 24 - Số 1 (Tháng 3 - 2002)

  Tạp chí Sinh học: Tập 24 - Số 1 (Tháng 3 - 2002)

  Tạp chí Sinh học: Tập 24 - Số 1 (Tháng 3 - 2002) trình bày các nội dung sau: Loài chuột mù ở Việt Nam, bước đầu nghiên cứu về đặc điểm sinh học của loài bọ xít cổ ngỗng đỏ ăn thịt, phân bố của loài sán lá phổi và vật chủ trung gian của nó tại vùng Tây Bắc.

   68 p dhsphue 25/10/2019 149 1

 • Tạp chí Sinh học: Tập 24 - Số 2 (Tháng 6 - 2002)

  Tạp chí Sinh học: Tập 24 - Số 2 (Tháng 6 - 2002)

  Tạp chí Sinh học: Tập 24 - Số 2 (Tháng 6 - 2002) trình bày các nội dung sau: Hai loài cua mới thuộc họ Potamidae ở Việt Nam, một giống mới và một số loài mới thuộc họ Balitoriae tìm thấy ở huyện Điện Biên, Lai Châu; dẫn liệu về thành phần loài và phân bố của vi tảo biển độc hại sống bám trên các rạn san hô ở phía Bắc Việt Nam và các nội dung khác.

   68 p dhsphue 25/10/2019 145 1

 • Tạp chí Sinh học: Tập 24 - Số 4 (Tháng 12 - 2002)

  Tạp chí Sinh học: Tập 24 - Số 4 (Tháng 12 - 2002)

  Tạp chí Sinh học: Tập 24 - Số 4 (Tháng 12 - 2002) trình bày các nội dung sau: Phân bố theo độ cao của các họ ruồi Muscidae, Calliphoridae, Sarcophagidae ở Việt Nam,... Mời các bạn đón đọc nội dung tạp chí số này.

   71 p dhsphue 25/10/2019 144 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số