• Bài giảng Sinh học phát triển - TS. Nguyễn Thị Trang

  Bài giảng Sinh học phát triển - TS. Nguyễn Thị Trang

  Bài giảng "Sinh học phát triển" trình bày mục tiêu sau: mô tả được cấu tạo của tinh trùng và các loại trứng; trình bày được đặc điểm sự phân cắt và sự tạo thành phôi của các loại trứng; nêu được định nghĩa, các đặc điểm của GĐ sinh trưởng, GĐ trưởng thành, GĐ già lão và GĐ tử vong; trình bày được cơ chế điều khiển phát triển cá...

   50 p dhsphue 29/05/2015 358 8

 • Bài giảng Di truyền học người: Chương 1 - Hoàng Trọng Phán

  Bài giảng Di truyền học người: Chương 1 - Hoàng Trọng Phán

  Bài giảng Di truyền học người - Chương 1: Phương pháp nghiên cứu di truyền học người giúp người học nắm được các phương pháp nghiên cứu di truyền học người; các phương pháp lập bản đồ di truyền người; nhiễm sắc thể Y và chất nhiễm sắc thể giới tính của người; sự di truyền các gen trội - lặn; di truyền y học và tư vấn di truyền y học.

   20 p dhsphue 24/03/2015 178 4

 • Bài giảng Hình thái giải phẫu thực vật - GV. Đỗ Văn Tuân

  Bài giảng Hình thái giải phẫu thực vật - GV. Đỗ Văn Tuân

  Bài giảng Hình thái giải phẫu thực vật do GV. Đỗ Văn Tuân thực hiện gồm 4 chương trình bày về các nội dung sau: tế bào thực vật, mô thực vật, cơ quan sinh dưỡng thực vật, sinh sản và cơ quan sinh sản. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn.

   59 p dhsphue 09/01/2015 167 4

 • Bài giảng Đặc điểm sinh học của một số loài cá biển: Phần 2 - Ngô Văn Mạnh

  Bài giảng Đặc điểm sinh học của một số loài cá biển: Phần 2 - Ngô Văn Mạnh

  Mời các bạn tham khảo Bài giảng Đặc điểm sinh học của một số loài cá biển: Phần 2 do Ngô Văn Mạnh biên soạn để biết được đặc điểm sinh học; đặc điểm sinh sản và dinh dưỡng của cá măng và cá ngựa. Với các bạn chuyên ngành Sinh học thì đây là tài liệu hữu ích.

   21 p dhsphue 28/07/2015 165 3

 • Bài giảng Đặc điểm sinh học của một số loài cá biển: Phần 1 - Ngô Văn Mạnh

  Bài giảng Đặc điểm sinh học của một số loài cá biển: Phần 1 - Ngô Văn Mạnh

  Bài giảng Đặc điểm sinh học của một số loài cá biển: Phần 1 do Ngô Văn Mạnh thực hiện cung cấp cho các bạn những kiến thức về đặc điểm sinh học, đặc điểm dinh dưỡng và sinh trưởng của cá chẽm và cá mú. Bài giảng phục vụ cho các bạn chuyên ngành Sinh học và những ngành có liên quan.

   44 p dhsphue 28/07/2015 149 3

 • Bài giảng Sinh học đại cương: Chương 5 - GV. Nguyễn Thành Luân

  Bài giảng Sinh học đại cương: Chương 5 - GV. Nguyễn Thành Luân

  Mục tiêu chính trong Bài giảng Sinh học đại cương Chương 5 Nguồn gốc sự sống nhằm trình bày về quá trình tiến hóa của sự sống trên trái đất, bao gồm tiến hóa hóa học, tiến hóa tiền sinh học, tiến hóa sinh học.

   25 p dhsphue 28/07/2015 211 3

 • Bài giảng Sinh học phân tử - GV.TS Võ Minh Trí

  Bài giảng Sinh học phân tử - GV.TS Võ Minh Trí

  Mời các bạn nắm bắt những kiến thức về cấu trúc và sự nhân bản của vật liệu di truyền; biểu hiện Gene; điều hòa biểu hiện Gene; dụng cụ, thiết bị dùng trong sinh học phân tử, Enzym dùng trong sinh học phân tử; một số phương pháp trong sinh học phân tử thông qua Bài giảng Sinh học phân tử.

   190 p dhsphue 09/01/2015 281 3

 • Bài giảng Sinh thái học - TS. Trần Thị Thúy Nhàn

  Bài giảng Sinh thái học - TS. Trần Thị Thúy Nhàn

  Bài giảng Sinh thái học trình bày các nội dung về sinh thái học cá thể, quần thể sinh vật, quần xã sinh vật, hệ sinh thái. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Sinh học.

   47 p dhsphue 09/01/2015 178 3

 • Bài giảng Sinh học đại cương: Chương 4 - GV. Nguyễn Thành Luân

  Bài giảng Sinh học đại cương: Chương 4 - GV. Nguyễn Thành Luân

  Trong nội dung của Bài giảng Sinh học đại cương Chương 4 Sinh học động vật nhằm trình bày về tổ chức cơ thể động vật, quá trình trao đổi và chuyển hoá vật chất và quá trình sinh sản.

   17 p dhsphue 28/07/2015 168 2

 • Bài giảng Sinh học đại cương: Chương 6 - GV. Nguyễn Thành Luân

  Bài giảng Sinh học đại cương: Chương 6 - GV. Nguyễn Thành Luân

  Mục tiêu cơ bản trong Bài giảng Sinh học đại cương Chương 6 Sinh sản ở thực vật nhằm trình bày về sự xen kẽ thế hệ và xen kẽ hình thái.Sự sinh sản ở các ngành thực vật. Sinh sản hữu tính có ý nghĩa trong việc cải thiện được chất lượng, nâng cao khả năng sống sót của loài (tăng khả năng thích nghi của loài). Sự đa dạng di truyền là nguồn...

   18 p dhsphue 28/07/2015 174 2

 • Bài giảng Sinh học đại cương: Chương 8 - GV. Nguyễn Thành Luân

  Bài giảng Sinh học đại cương: Chương 8 - GV. Nguyễn Thành Luân

  Mục tiêu chính của chương 8 Các đáp ứng của thực vật nằm trong Bài giảng Sinh học đại cương nhằm trình bày về kết quả của sự tác động lâu dài, qua nhiều thế hệ của các nhân tố sinh thái lên cơ thể thực vât. Kết quả của quá trình chọn lọc tự nhiên như biến đổi về hình thái, các đặc điểm bên trong để thích nghi với sự thay đổi các...

   8 p dhsphue 28/07/2015 176 2

 • Bài giảng Sinh trưởng và các hình thức sinh sản của vi sinh vật

  Bài giảng Sinh trưởng và các hình thức sinh sản của vi sinh vật

  Cùng nắm kiến thức trong bài giảng "Sinh trưởng và các hình thức sinh sản của vi sinh vật" thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: sinh trưởng của vi sinh vật, các hình thức sinh sản của vi sinh vật. Mời các bạn cùng tham khảo.

   31 p dhsphue 27/03/2015 228 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số