• Di truyền tế bào (Nguyễn Như Hiền, NXB Đại học quốc gia Hà Nội 2005)

  Di truyền tế bào (Nguyễn Như Hiền, NXB Đại học quốc gia Hà Nội 2005)

  Giáo trình Di truyền tế bào là tài liệu học tập của học viên Cao học tại Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội theo khung chương trình đào tạo sau Đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Giáo trình được biên soạn nhằm giới thiệu những kiến thức chuyên ngành về Di truyền tế bào, bao gồm: những kiến...

   174 p dhsphue 30/07/2013 311 13

 • Dạy học theo vấn đề trong dạy học Sinh học: Phần 1 - PGS.TS. Nguyễn Phúc Cảnh

  Dạy học theo vấn đề trong dạy học Sinh học: Phần 1 - PGS.TS. Nguyễn Phúc Cảnh

  Dạy học theo vấn đề trong dạy học Sinh học: Phần 1 của PGS.TS. Nguyễn Phúc Cảnh gồm nội dung chương 1 và chương 2, trình bày về sự hình thành và phát triển dạy học theo vấn đề, những vấn đề lý luận của dạy học theo vấn đề như: một số khái niệm cơ bản, cơ sở khoa học của việc vận dụng dạy học theo vấn đề và cơ sở phương pháp luận...

   49 p dhsphue 26/12/2014 306 12

 • Dạy học theo vấn đề trong dạy học Sinh học: Phần 2 - PGS.TS. Nguyễn Phúc Cảnh

  Dạy học theo vấn đề trong dạy học Sinh học: Phần 2 - PGS.TS. Nguyễn Phúc Cảnh

  Cuốn sách "Dạy học theo vấn đề trong dạy học Sinh học" bố cục gồm 3 chương do PGS.TS. Nguyễn Phúc Cảnh biên soạn. Tiếp theo phần 1, cuốn "Dạy học theo vấn đề trong dạy học Sinh học: Phần 2" gồm nội dung của chương 3, trình bày về việc vận dụng dạy học giải quyết vấn đề trong dạy Sinh học. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

   53 p dhsphue 26/12/2014 220 8

 • Giáo trình Tiến hóa: Phần 1 – PGS.TS. Nguyễn Viết Xuân

  Giáo trình Tiến hóa: Phần 1 – PGS.TS. Nguyễn Viết Xuân

  Giáo trình tiến hóa được biên soạn thành hai phần gồm 13 chương giải thích sự tiến hóa bắt đầu bằng những biến đổi vốn gen của quần thể, đơn vị tiến hóa cơ sở là quần thể. Phần 1 cuốn sách trình bày lược sử sự phát triển của học thuyết tiến hóa theo 3 giai đoạn, những bằng chứng tiến hóa,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi...

   107 p dhsphue 27/06/2015 229 8

 • Cơ sở di truyền phân tử và kỹ thuật gen

  Cơ sở di truyền phân tử và kỹ thuật gen

  Tài liệu “Cơ sở di truyền phân tử và kỹ thuật gen” được biên soạn trên cơ sở chương trình giảng dạy cải tiến, đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng đào tạo kỹ sư công nghệ sinh học. Kiến thức trong tài liệu được cập nhật, bao gồm các kiến thức khoa học cơ bản và ứng dụng thực tiễn, giúp người đọc nắm vững cơ sở khoa học...

   219 p dhsphue 17/04/2012 136 7

 • Công nghệ vi sinh

  Công nghệ vi sinh

  Tài liệu “Công nghệ vi sinh” được biên soạn với mục đích là đáp ứng cho sinh viên và các bạn quan tâm đến linh vực vi sinh những hiểu biết về thế giới sinh vật với những ứng dụng thực tiễn rất phong phú. Để áp dụng nó 1 cách tốt nhất vào các quy trình sản xuất ở quy mô công nghiệp

   169 p dhsphue 30/07/2013 250 7

 • Ebook Sinh học 12 chuyên sâu (Tập 1: Di truyền học): Phần 2

  Ebook Sinh học 12 chuyên sâu (Tập 1: Di truyền học): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Sinh học 12 chuyên sâu (Tập 1: Di truyền học)", phần 2 cung cấp cho người đọc các kiến thức: Tính quy luật của hiện tượng di truyền, di truyền học quần thể, ứng dụng di truyền học, di truyền học người. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   192 p dhsphue 20/04/2016 262 6

 • Ebook Các vấn đề cơ bản về di truyền - Biến dị: Phần 1

  Ebook Các vấn đề cơ bản về di truyền - Biến dị: Phần 1

  Cuốn sách "Các vấn đề cơ bản về di truyền - Biến dị" tập trung vào những kiến thức cơ bản về di truyền - Biến dị, những ứng dụng của di truyền và biến dị vào chọn giống trong chương trình Sinh học 11 và 12. Phần 1 sau đây trình bày những kiến thức lý thuyết cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo.

   125 p dhsphue 20/04/2016 167 6

 • Liệu pháp gen – Nguyên lý và ứng dụng

  Liệu pháp gen – Nguyên lý và ứng dụng

  Tài liệu “Liệu pháp gen – Nguyên lý và ứng dụng” bao gồm 4 chương, cấu trúc 1 cách hợp lý từ giới thiệu chung về các chiến lược cơ bản trong chữa bệnh của liệu pháp gen, đến các nguyên lý và kỹ thuật của liệu pháp gen và 1 số thành tựu bước đầu của nó trong chữa bệnh Liệu pháp gen là gì? Liệu pháp gen (Gen Therapy - GT) là một thành...

   125 p dhsphue 30/07/2013 138 6

 • Ebook Sinh học 12 chuyên sâu (Tập 2: Tiến hóa và sinh thái học): Phần 1

  Ebook Sinh học 12 chuyên sâu (Tập 2: Tiến hóa và sinh thái học): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Sinh học 12 chuyên sâu (Tập 2: Tiến hóa và sinh thái học)" cung cấp cho người đọc các kiến thức phần "Tiến hóa' bao gồm: Bằng chứng tiến hóa, nguyên nhân và cơ chế tiến hóa, sự phát sinh và phát triển sự sống trên trái đất. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   113 p dhsphue 20/04/2016 179 6

 • Ebook Sinh học 12 chuyên sâu (Tập 1: Di truyền học): Phần 1

  Ebook Sinh học 12 chuyên sâu (Tập 1: Di truyền học): Phần 1

  Cuốn sách "Sinh học 12 chuyên sâu (Tập 1: Di truyền học)" do TS. Vũ Đức Lưu biên soạn có cấu trúc gồm 5 chương thuộc phần di truyền học của chương trình Sinh học 12 chuyên và liên quan mật thiết với Sinh học 12 cơ bản và nâng cao. Phần 1 sau đây trình bày các cơ chế di truyền và biến dị.

   117 p dhsphue 20/04/2016 170 6

 • Giáo trình Tiến hóa: Phần 2 – PGS.TS. Nguyễn Viết Xuân

  Giáo trình Tiến hóa: Phần 2 – PGS.TS. Nguyễn Viết Xuân

  Phần 2 của cuốn Giáo trình Tiến hóa trình bày những nội dung chương 7 - Những thay đổi vốn gen của của quần thể được gây ra bởi các nhân tố tiến hóa, trong đó chọn lọc tự nhiên là nhân tố cơ bản nhất. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chỉ tiết.

   183 p dhsphue 27/06/2015 214 6

Hướng dẫn khai thác thư viện số