• Đặc điểm chung về động vật hoang dã

  Đặc điểm chung về động vật hoang dã

  Lớp thú (Mammlia): có tổ chức cơ thể cao nhất. Thân nhiệt cao và ổn định. Hệ thần kinh phát triển. Có cơ hoành ngăn xoang ngực và xoang bụng. Đẻ con và nuôi con bằng sữa. Lớp chim(Aves): thích nghi với đời sống bay lợn. Thân nhiệt cao và ổn định. Các giác quan phát triển. Da phủ lông vũ, chi trước biến thành cành. Đẻ trứng, ấp trứng và nuôi con

   15 p dhsphue 17/04/2012 244 2

 • Lớp bò sát (Reptilia)

  Lớp bò sát (Reptilia)

  Tài liệu tham khảo giới thiệu về một số bộ/họ/loài bò sát ở Việt Nam

   25 p dhsphue 17/04/2012 270 4

 • Lớp chim (Aves)

   Lớp chim (Aves)

  Ở Việt Nam, đã ghi nhận và mô tả được 828 loài thuộc 18 bộ: bộ chim lặn, bộ hải âu, bộ bồ nông, bộ hạc, bộ ngỗng, bộ cắt, bộ gà, bộ sếu, bộ rẽ, bộ bồ câu, bộ vẹt, bộ cu cu, bộ cú muỗi, bộ yến, bộ sả, bộ gõ kiến, bộ sẻ

   45 p dhsphue 17/04/2012 215 4

 • Nấm men và nấm nội tạng

  Nấm men và nấm nội tạng

  Mục tiêu bài giảng: Nắm được đặc điểm và vai trò y học của nấm men, nấm nội tạng. Phòng chống nấm men và nấm nội tạng. Học viên tự nghiên cứu: Đặc điểm sinh học và vai trò y học của nấm men Cryptococcus neoformans; đặc điểm sinh học và vai trò y học nấm nội tạng Histoplasma capsulatum.

   63 p dhsphue 16/04/2012 157 1

 • Đại cương muỗi - Muỗi sốt rét

  Đại cương muỗi - Muỗi sốt rét

  Đại cương muỗi: Muỗi thuộc lớp côn trùng, bộ 2 cánh, râu dài, chỉ có muỗi cái hút máu, muỗi đực hút nhựa cây. Muỗi phân bố ở khắp mọi nơi, mọi vùng khí hậu. Muỗi thuộc nhóm biến thái hoàn toàn. Phân biệt muỗi đực, muỗi cái dựa vào râu, râu muỗi đực đậm, râu muỗi cái thưa.

   106 p dhsphue 16/04/2012 193 4

 • Đại cương đơn bào amíp và trùng lông

  Đại cương đơn bào amíp và trùng lông

  Ngành đơn bào có khoảng 25000 loài, phần lớn sống tự do ở ngoại canh, ở những nơi có nước và đất ẩm. Một số loài sống trong cơ thể động vật và thực vật. Đơn bào là động vật có cấu trúc cơ thể chỉ là một tế bào, nhưng có đầy đủ chức năng của một đơn vị sống độc lập nên khác biệt với tế bào của động vật cấp cao

   39 p dhsphue 16/04/2012 195 3

 • Đại cương động vật chân đốt - Lớp nhện

  Đại cương động vật chân đốt - Lớp nhện

  Mục tiêu bài học: Nắm được đặc điểm sinh học, vai trò y học và biện pháp phòng chống ĐVCĐ; Nắm được đặc điểm sinh học, vai trò y học của ve, mò mạt, cái ghẻ.ĐVCĐ muốn tồn tại, phát triển cần điều kiện thiên nhiên thích hợp: nguồn thức ăn, nơi trú ẩn, nơi sinh đẻ...điều kiện này phụ thuộc vào yếu tố lí, hóa sinh học môi trường

   43 p dhsphue 16/04/2012 216 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số