• Ebook Bài tập trắc nghiệm Sinh học 11 (tái bản lần thứ nhất): Phần 1

  Ebook Bài tập trắc nghiệm Sinh học 11 (tái bản lần thứ nhất): Phần 1

  Cuốn sách "Bài tập trắc nghiệm Sinh học 11" do TS. Vũ Đức Lưu biên soạn gồm 2 phần: Trắc nghiệm tích hợp theo chủ đề, trắc nghiệm tích hợp theo chương. Phần 1 cuốn sách là các bài tập trắc nghiệm theo các chủ đề của các chương chuyển hóa vật chất và năng lượng, cảm ứng, sinh trưởng và phát triển. Mời các bạn tham khảo.

   82 p dhsphue 30/09/2016 202 3

 • Ebook Bài tập trắc nghiệm tích hợp Sinh học 11: Phần 2

  Ebook Bài tập trắc nghiệm tích hợp Sinh học 11: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "Bài tập trắc nghiệm tích hợp Sinh học 11" là các bài tập trắc nghiệm tích hợp theo chương bao gồm: Chuyển hóa vật chất và năng lượng, cảm ứng, sinh trưởng và phát triển, sinh sản. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   82 p dhsphue 30/09/2016 192 3

 • Ebook Để học tốt Sinh học 11: Phần 1

  Ebook Để học tốt Sinh học 11: Phần 1

  Cuốn sách "Để học tốt Sinh học 11" do Nguyễn Văn Sang và Nguyễn Thị Vân biên soạn theo chương trình mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm giúp các em học sinh có thêm tài liệu tham khảo, rèn luyện kỹ năng giải bài tập Sinh học và bồi dưỡng kiến thức. Phần 1 trình bày các nội dung chương đầu tiên, mời các bạn tham khảo.

   83 p dhsphue 30/09/2016 225 2

 • Ebook Để học tốt Sinh học 11: Phần 2

  Ebook Để học tốt Sinh học 11: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn "Để học tốt Sinh học 11" do NXB ĐH Quốc gia Hà Nội ấn hành, phần 2 giới thiệu tới người đọc các bài tập về: Cảm ứng, sinh trưởng và phát triển, sinh sản. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   81 p dhsphue 30/09/2016 178 2

 • Ebook Câu hỏi tự luận và bài tập trắc nghiệm Sinh học 11 nâng cao: Phần 1

  Ebook Câu hỏi tự luận và bài tập trắc nghiệm Sinh học 11 nâng cao: Phần 1

  Cuốn sách "Câu hỏi tự luận và bài tập trắc nghiệm Sinh học 11 nâng cao" bao gồm các kiến thức cơ bản của chương trình lớp 11. Trong mỗi chương mỗi mục đều được đưa vào các kiến thức nâng cao, tổng hợp, phục vụ cho ban nâng cao và bồi dưỡng học sinh giỏi các cấp. Mời các bạn tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

   142 p dhsphue 30/09/2016 274 3

 • Ebook Câu hỏi tự luận và bài tập trắc nghiệm Sinh học 11 nâng cao: Phần 2

  Ebook Câu hỏi tự luận và bài tập trắc nghiệm Sinh học 11 nâng cao: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Câu hỏi tự luận và bài tập trắc nghiệm Sinh học 11 nâng cao" giới thiệu tới người đọc các bài tập về cảm ứng, sinh trưởng và phát triển, sinh sản. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết.

   81 p dhsphue 30/09/2016 266 3

 • Ebook Ôn tập và kiểm tra Sinh học 11: Phần 1

  Ebook Ôn tập và kiểm tra Sinh học 11: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Ôn tập và kiểm tra Sinh học 11" do NXB ĐH Quốc gia Hà Nội phát hành đã nêu lên những kiến thức cơ bản của từng chương, các kiến thức này được trình bày ngắn gọn, logic và có hệ thống, giúp người đọc dễ tiếp thu và có thể vận dụng trong làm bài kiểm tra. Mời các bạn tham khảo.

   71 p dhsphue 30/09/2016 165 3

 • Ebook Ôn tập và kiểm tra Sinh học 11: Phần 2

  Ebook Ôn tập và kiểm tra Sinh học 11: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giới thiệu tới người đọc những kiến thức cơ bản của các chương: Sinh trưởng và phát triển, sinh sản. Cuối sách giới thiệu một số đề thi và kiểm tra 15 phút, học kỳ 1 và học kỳ 2 để người đọc tự ôn tập.

   96 p dhsphue 30/09/2016 164 2

 • Ebook Phương pháp giải các dạng bài tập Sinh học 11: Phần 1

  Ebook Phương pháp giải các dạng bài tập Sinh học 11: Phần 1

  Cuốn sách "Phương pháp giải các dạng bài tập Sinh học 11" do NXB ĐH Quốc gia Hà Nội phát hành được biên soạn theo trình tự các bài học trong chương trình SGK chuẩn, Nội dung mỗi bài học gồm 2 phần: Tóm tắt các kiến thức cơ bản, phân dạng các bài tập. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.

   106 p dhsphue 30/09/2016 156 2

 • Ebook Phương pháp giải các dạng bài tập Sinh học 11: Phần 2

  Ebook Phương pháp giải các dạng bài tập Sinh học 11: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Phương pháp giải các dạng bài tập Sinh học 11" trình bày các nội dung: Cảm ứng, sinh trưởng và phát triển, sinh sản. Cuối sách có phần đáp án các câu hỏi trắc nghiệm để người đọc tiện tra cứu.

   126 p dhsphue 30/09/2016 134 2

 • Ebook Học tốt Sinh học 10 (bản 2009): Phần 1

  Ebook Học tốt Sinh học 10 (bản 2009): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Học tốt Sinh học 10" cung cấp cho người đọc các kiến thức về: Giới thiệu chung về thế giới sống, sinh học tế bào (thành phần hóa học của tế bào, cấu trúc của tế bào, chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào, phân bào). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   37 p dhsphue 18/09/2016 211 2

 • Ebook Học tốt Sinh học 10 (bản văn 2009): Phần 2

  Ebook Học tốt Sinh học 10 (bản văn 2009): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các kiến thức về Sinh học vi sinh vật bao gồm: Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật, sinh trưởng và sinh sản của vi sinh vật, virut và bệnh truyền nhiễm. Mời các bạn cùng tham khảo.

   30 p dhsphue 18/09/2016 206 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số