• Ebook Cẩm nang tự ôn và luyện thi Sinh học: Phần 1

  Ebook Cẩm nang tự ôn và luyện thi Sinh học: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Cẩm nang tự ôn và luyện thi Sinh học" trình bày tóm tắt lí thuyết, câu hỏi tự luận và trắc nghiệm, bài tập tự luận và trắc nghiệm phần "Cơ chế di truyền" bao gồm: Cơ chế di truyền ở cấp độ phân tử, cơ chế di truyền ở cấp độ tế bào. Mời các bạn cùng tham khảo.

   39 p dhsphue 30/11/2017 242 3

 • Ebook Cẩm nang tự ôn và luyện thi Sinh học: Phần 2

  Ebook Cẩm nang tự ôn và luyện thi Sinh học: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Cẩm nang tự ôn và luyện thi Sinh học", phần 2 giới thiệu tới người đọc tóm tắt lí thuyết, câu hỏi tự luận và trắc nghiệm, bài tập tự luận và trắc nghiệm phần "Cơ chế biến dị". Mời các bạn cùng tham khảo.

   32 p dhsphue 30/11/2017 272 2

 • Ebook Tuyển chọn các bài toán trắc nghiệm khách quan tổ hợp, xác suất tích phân và số phức: Phần 1

  Ebook Tuyển chọn các bài toán trắc nghiệm khách quan tổ hợp, xác suất tích phân và số phức: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Tuyển chọn các bài toán trắc nghiệm khách quan tổ hợp, xác suất tích phân và số phức" giới thiệu tới người đọc các bài tập trắc nghiệm tổ hợp và xác suất. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   148 p dhsphue 31/08/2017 175 2

 • Ebook Tuyển chọn các bài toán trắc nghiệm khách quan tổ hợp, xác suất tích phân và số phức: Phần 2

  Ebook Tuyển chọn các bài toán trắc nghiệm khách quan tổ hợp, xác suất tích phân và số phức: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Tuyển chọn các bài toán trắc nghiệm khách quan tổ hợp, xác suất tích phân và số phức", phần 2 giới thiệu tới người đọc các bài tập trắc nghiệm nguyên hàm, tích phân và số phức. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   164 p dhsphue 31/08/2017 177 2

 • Ebook Tuyển chọn câu hỏi và bài tập di truyền: Phần 1

  Ebook Tuyển chọn câu hỏi và bài tập di truyền: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Tuyển chọn câu hỏi và bài tập di truyền" cung cấp cho người đọc các câu hỏi chọn lọc về di truyền học và các hướng dẫn trả lời. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   160 p dhsphue 31/08/2017 203 2

 • Ebook Tuyển chọn câu hỏi và bài tập di truyền: Phần 2

  Ebook Tuyển chọn câu hỏi và bài tập di truyền: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Tuyển chọn câu hỏi và bài tập di truyền", phần 2 giới thiệu tới người đọc các bài tập về cơ sở vật chất, cơ chế di truyền ở cấp độ phân tử và cấp độ tế bào; bài tập quy luật di truyền, bài tập trắc nghiệm di truyền. Mời các bạn cùng tham khảo.

   240 p dhsphue 31/08/2017 177 2

 • Ebook Tuyển tập 20 năm đề thi Olympic 30 tháng 4 Sinh học 10: Phần 1

  Ebook Tuyển tập 20 năm đề thi Olympic 30 tháng 4 Sinh học 10: Phần 1

  "Tuyển tập 20 năm đề thi Olympic 30 tháng 4 Sinh học 10" giới thiệu tới người đọc các đề thi Olympic 30 tháng 4 môn Sinh học lớp 10 chính thức trong các kỳ thi từ năm 1995 đến năm 2013 và các đề thi theo chuyên đề. Mời các bạn tham khảo phần 1 cuốn sách.

   294 p dhsphue 21/05/2017 227 1

 • Ebook Tuyển tập 20 năm đề thi Olympic 30 tháng 4 Sinh học 10: Phần 2

  Ebook Tuyển tập 20 năm đề thi Olympic 30 tháng 4 Sinh học 10: Phần 2

  "Tuyển tập 20 năm đề thi Olympic 30 tháng 4 Sinh học 10" là cuốn sách tổng hợp và tuyển chọn các đề thi Olympic 30 tháng 4 môn Sinh học khối lớp 11 trong 20 năm qua, với cuốn sách này là bộ tài liệu dùng cho các em học sinh và quý thầy cô tham khảo.

   247 p dhsphue 21/05/2017 250 1

 • Ebook Thiết kế bài giảng Sinh học 12: Phần 1

  Ebook Thiết kế bài giảng Sinh học 12: Phần 1

  Cuốn sách "Thiết kế bài giảng Sinh học 12" giới thiệu một cách thiết kế bài giảng Sinh Học 12 theo tinh thần đổi mới phương pháp dạy - học, nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.

   212 p dhsphue 19/04/2017 244 2

 • Ebook Thiết kế bài giảng Sinh học 12: Phần 2

  Ebook Thiết kế bài giảng Sinh học 12: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Thiết kế bài giảng Sinh học 12", phần 2 giới thiệu tới người đọc các bài soạn chương 2 - Quần xã sinh vật, chương 3 - Sinh thái học, sinh quyển và bảo vệ môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   52 p dhsphue 19/04/2017 219 2

 • Ebook Phương pháp giải nhanh câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 12: Phần 1

  Ebook Phương pháp giải nhanh câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 12: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Phương pháp giải nhanh câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 12" trình bày các kiến thức: Cơ sở vật chất và cơ chế di truyền, các cơ chế biến dị. Cuốn sách được biên soạn theo chương trình sách giáo khoa mới dành cho cả học sinh các khối cơ bản và nâng cao.

   31 p dhsphue 21/02/2017 210 2

 • Ebook Phương pháp giải nhanh câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 12: Phần 2

  Ebook Phương pháp giải nhanh câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 12: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách trình bày các kiến thức: Tính quy luật của hiện tượng di truyền, quần thể giao phối, ứng dụng di truyền học vào chọn giống, di truyền học người,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   49 p dhsphue 21/02/2017 171 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số