• Các nhóm vi khuẩn chủ yếu

  Các nhóm vi khuẩn chủ yếu

  Các nhóm vi khuẩn chủ yếu Theo quan điểm hiện đại (NCBI- National Center for Biotechnology Information, 2005) thì vi khuẩn bao gồm các ngành sau đây :Aquificae -Thermotogae -Thermodesulfobacteria -Deinococcus-Thermus -Chrysiogenetes -Chloroflexi -Nitrospirae -Defferribacteres -Cyanobacteria -Proteobacteria -Firmicutes -Actinobacteria -Planctomycetes -Chlamydiae/Nhóm Verrucomicrobia -Spirochaetes -Fibrobacteres /Nhóm...

   105 p dhsphue 30/07/2013 169 3

 • Cơ sở di truyền phân tử và kỹ thuật gen

  Cơ sở di truyền phân tử và kỹ thuật gen

  Tài liệu “Cơ sở di truyền phân tử và kỹ thuật gen” được biên soạn trên cơ sở chương trình giảng dạy cải tiến, đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng đào tạo kỹ sư công nghệ sinh học. Kiến thức trong tài liệu được cập nhật, bao gồm các kiến thức khoa học cơ bản và ứng dụng thực tiễn, giúp người đọc nắm vững cơ sở khoa học...

   219 p dhsphue 17/04/2012 126 7

 • Liệu pháp gen – Nguyên lý và ứng dụng

  Liệu pháp gen – Nguyên lý và ứng dụng

  Tài liệu “Liệu pháp gen – Nguyên lý và ứng dụng” bao gồm 4 chương, cấu trúc 1 cách hợp lý từ giới thiệu chung về các chiến lược cơ bản trong chữa bệnh của liệu pháp gen, đến các nguyên lý và kỹ thuật của liệu pháp gen và 1 số thành tựu bước đầu của nó trong chữa bệnh

   125 p dhsphue 17/04/2012 126 5

 • Các phản ứng cơ bản và biến đổi của thực phẩm trong các quá trình công nghệ

  Các phản ứng cơ bản và biến đổi của thực phẩm trong các quá trình công nghệ

  Quá trình thuỷ phân là quá trình phân cắt một số liên kết nhị dương (dispositive bonds) trong hợp chất hữu cơ thành các thành phần đơn phân dưới tác dụng của các chất xúc tác và có sự tham gia của nước trong phản ứng.

   212 p dhsphue 17/04/2012 181 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số