• Giáo trình Family and friends starter Class book: Phần 2 - Naomi Simmons

  Giáo trình Family and friends starter Class book: Phần 2 - Naomi Simmons

  Phần 2 của cuốn giáo trình cung cấp cho người học các bài học với các chủ đề như: This is my mun, he is happy, they are bears, are they teachers?, i've got a shirt, i like plums. Mời các bạn tham khảo.

   45 p dhsphue 22/04/2018 224 4

 • Giáo trình Family and friends starter Class book: Phần 1 - Naomi Simmons

  Giáo trình Family and friends starter Class book: Phần 1 - Naomi Simmons

  Giáo trình "Family and friends starter Class book" đáp ứng được nhu cầu học tập, giúp học sinh phát triển kỹ năng trong cuộc sống và phát huy thái độ tích cực trong việc học Tiếng Anh. Cuốn giáo trình này được chia thành 2 phần với các bài học như: What colour is it? What's this? Is it a plane? Mời các bạn cùng tham khảo.

   29 p dhsphue 22/04/2018 206 4

Hướng dẫn khai thác thư viện số