• Bài giảng Phương pháp dạy học tiếng Việt ở tiểu học - ĐH Phạm Văn Đồng (Học phần 1)

  Bài giảng Phương pháp dạy học tiếng Việt ở tiểu học - ĐH Phạm Văn Đồng (Học phần 1)

  Bài giảng Phương pháp dạy học tiếng Việt ở tiểu học với mục tiêu nhằm giúp các bạn sinh viên phải nắm được các hiểu biết về: Đối tượng, nhiệm vụ của phương pháp dạy học tiếng Việt ở tiểu học, cơ sở khoa học của phương pháp dạy học tiếng Việt ở tiểu học, đặc điểm HS tiểu học trong quá trình chiếm lĩnh tiếng Việt ở trường...

   169 p dhsphue 24/08/2018 161 2

 • Bài giảng Phương pháp dạy học Toán ở tiểu học 2 - ĐH Phạm Văn Đồng

  Bài giảng Phương pháp dạy học Toán ở tiểu học 2 - ĐH Phạm Văn Đồng

  Bài giảng Phương pháp dạy học Toán ở tiểu học 2 gồm có 4 chương được trình bày như sau: Giải toán và ý nghĩa của thực hành giải toán ở tiểu học, thực hành giải các dạng toán điển hình, một số phương pháp thường dùng trong giải toán ở tiểu học, đánh giá kết quả học tập toán ở tiểu học.

   74 p dhsphue 24/08/2018 169 1

 • Đánh giá giáo sinh tiểu học trong thực tập sư phạm theo cách tiếp cận năng lực

  Đánh giá giáo sinh tiểu học trong thực tập sư phạm theo cách tiếp cận năng lực

  Bài viết trình bày cơ sở lí thuyết và thực tiễn của việc xây dựng nội dung đánh giá giáo sinh thực tập sư phạm tiểu học theo mô hình năng lực bao gồm ba tầng: lĩnh vực, tiêu chí và chỉ báo cùng với thang định chất lượng 5 mức độ đạt: xuất sắc, tốt, khá, trung bình và không đạt. Mô hình này được xác lập từ tiến trình phân tích, tổng...

   13 p dhsphue 24/08/2018 117 1

 • Chương trình đào tạo giáo viên tiểu học theo tín chỉ ở Anh và Úc

  Chương trình đào tạo giáo viên tiểu học theo tín chỉ ở Anh và Úc

  Bài viết cung cấp một số thông tin về thực tiễn đào tạo giáo viên tiểu học theo hệ thống tín chỉ ở một số nước tiên tiến. Trên cơ sở xem xét các chương trình đào tạo giáo viên tiểu học của Anh và Úc, bài viết khái quát và phân tích sáu đặc điểm cơ bản của các chương trình đào tạo này. Trong khi phân tích từng đặc điểm, việc nhân diện...

   12 p dhsphue 24/08/2018 157 1

 • Các biểu hiện kĩ năng sống của học sinh tiểu học

  Các biểu hiện kĩ năng sống của học sinh tiểu học

  Bài viết trình bày các biểu hiện kĩ năng sống (KNS) của học sinh (HS) tiểu học; từ đó, giáo viên và cha mẹ HS có thể dựa vào để tổ chức quá trình giáo dục KNS và đánh giá sự tiến bộ về KNS của HS tiểu học. Ngoài ra, việc làm này còn có ý nghĩa định hướng cho các nhà nghiên cứu khi xây dựng tiêu chí đánh giá KNS cho HS tiểu học.

   8 p dhsphue 24/08/2018 156 2

 • Thực trạng và biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động quản lí giáo dục đạo đức cho học sinh ở một số trường tiểu học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

  Thực trạng và biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động quản lí giáo dục đạo đức cho học sinh ở một số trường tiểu học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

  Bài viết mô tả kết quả khảo sát thực trạng quản lí giáo dục đạo đức cho học sinh ở các trường tiểu học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Bài viết cũng khảo sát ý kiến 720 giáo viên thuộc 36 trường tiểu học; từ đó tìm ra các nguyên nhân, đồng thời đề xuất những giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả quản lí giáo dục đạo...

   10 p dhsphue 24/08/2018 134 1

 • Chương trình môn lý luận văn học và mỹ học nhìn từ góc độ mục tiêu đào tạo giáo viên tiểu học

  Chương trình môn lý luận văn học và mỹ học nhìn từ góc độ mục tiêu đào tạo giáo viên tiểu học

  Chương trình Lý luận văn học và Mỹ học hiện hành vừa thừa lại vừa thiếu những kiến thức cần thiết cho người giáo viên Tiểu học khi hành nghề. Căn cứ vào nhiệm vụ giảng dạy chương trình tiểu học, cần cơ cấu, điều chỉnh lại chương trình LLVH & MH theo hướng cơ bản, tinh giản và thiết thực; cập nhật những kiến thức mới cần thiết,...

   8 p dhsphue 24/08/2018 155 1

 • Một số nhận xét ban đầu về thực đơn của học sinh bán trú trong trường tiểu học tại Thành phố Hồ Chí Minh

  Một số nhận xét ban đầu về thực đơn của học sinh bán trú trong trường tiểu học tại Thành phố Hồ Chí Minh

  Bữa ăn của học sinh trong các trường tiểu học có bán trú ở Thành phố Hồ Chí Minh được thể hiện thông qua thực đơn hàng ngày. Trong thực tế thực đơn của trường tiểu học không rõ định lượng. Từ đó dẫn đến rất nhiều khó khăn trong việc đánh giá chất lượng bữa ăn của học sinh trong các trường tiểu học bán trú.

   6 p dhsphue 24/08/2018 104 1

 • Giáo dục nâng cao nhận thức về môi trường cho học sinh ở một số trường tiểu học thuộc quận Bình Thạnh và huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh

  Giáo dục nâng cao nhận thức về môi trường cho học sinh ở một số trường tiểu học thuộc quận Bình Thạnh và huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh

  Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh tiểu học là một giải pháp tiếp cận mới để giải quyết vấn đề về môi trường bền vững. Bài báo điều tra thực trạng nhận thức về môi trường của học sinh tiểu học ở một số trường thuộc quận Bình Thạnh và huyện Củ Chi Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung giáo dục về môi trường và bảo vệ...

   12 p dhsphue 24/08/2018 124 1

 • Ngành Giáo dục tiểu học – Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

  Ngành Giáo dục tiểu học – Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

  Bài viết mô tả vắn tắt kết hợp phân tích đánh giá quá trình xây dựng và phát triển ngành giáo dục tiểu học (GDTH) của Trường Đại học Sư phạm (ĐHSP) Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) từ 1995 đến 2015. Đồng thời, bài viết cũng dự báo vai trò, vị thế của ngành GDTH Trường ĐHSP TPHCM giai đoạn 2015 – 2020 và sau 2020. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

   13 p dhsphue 24/08/2018 154 1

 • Vấn đề đổi mới phương pháp dạy học cấp tiểu học và một số giải pháp về mặt quản lý

  Vấn đề đổi mới phương pháp dạy học cấp tiểu học và một số giải pháp về mặt quản lý

  Bài báo nêu lịch sử vấn đề đổi mới phương pháp dạy học trên thế giới và ở Việt Nam, thực trạng và những căn cứ để đổi mới phương pháp dạy học nói chung và đổi mới phương pháp dạy học cấp tiểu học nói riêng; đồng thời đề xuất các nhóm giải pháp hướng dẫn, chỉ đạo, quản lý nhằm thực hiện có hiệu quả việc đổi mới phương...

   8 p dhsphue 24/08/2018 142 1

 • Quan niệm của sinh viên khoa giáo dục tiểu học về thể tích vật thể

  Quan niệm của sinh viên khoa giáo dục tiểu học về thể tích vật thể

  Kiến thức của học sinh chịu ảnh hưởng từ sách giáo khoa và giáo viên. Từ những ghi nhận về cách tiếp cận khái niệm thể tích trong sách giáo khoa, bài báo trình bày kết quả khảo sát quan niệm của sinh viên Khoa Giáo dục Tiểu học về thể tích vật thể. Theo Từ điển toán học thông dụng, thể tích đo phần không gian choán bởi khối, dung tích là thể...

   8 p dhsphue 24/08/2018 189 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số