Luận văn Thạc sĩ: Tìm hiểu kỹ năng giải quyết tình huống sư phạm của sinh viên trường Đại học An Giang

Mục đích của luận văn nhằm tìm hiểu thực trạng kỹ năng giải quyết tình huống sư phạm của sinh viên khoa sư phạm trường Đại học An Giang. Từ đó đề xuất một số kiến nghị nhằm giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng giải quyết tình huống sư phạm cho sinh viên. Luận văn mong muốn góp một phần nhỏ của mình vào việc đào tạo đội ngũ giáo viên có tay nghề vững vàng nhằm đáp ứng yêu cầu của xã hội.