Giáo trình Family and friends starter Class book: Phần 2 - Naomi Simmons

Phần 2 của cuốn giáo trình cung cấp cho người học các bài học với các chủ đề như: This is my mun, he is happy, they are bears, are they teachers?, i've got a shirt, i like plums. Mời các bạn tham khảo.