Eboook Túp lều của chú Tôm: Phần 1 - NXB Văn nghệ TP Hồ Chí Minh

Eboook Túp lều của chú Tôm là tiểu thuyết chống chế độ nô lệ của nhà văn Mỹ Harriet Beecher Stowe. Tác phẩm kể về cuộc đời thống khổ của chú Tom - người nô lệ da đen với chuỗi ngày đen tối, đầy tủi nhục. Để cản nhận rõ hơn về điều này mời các bạn tham khảo phần 1 của cuốn Eboook Túp lều của chú Tôm sau đây.