Ebook Vật liệu học: Phần 1

Phần 1 cuốn sách "Vật liệu học" giới thiệu tới người đọc các nội dung 2 chương đầu phần Vật liệu polyme bao gồm: Các khái niệm tổng quát, chất dẻo nhiệt dẻo. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.