Ebook Tổng quan hệ thống giáo dục Đại học và Cao đẳng của Mỹ

Cuốn sách này được dịch và xuất bản bằng tiếng Việt dưới sự hỗ trợ về tài chính của phòng Thông tin - Văn hóa Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội. Nội dung giáo trình nhằm cung cấp những thông tin cơ bản về hệ thống giáo dục đại học và cao đẳng cho những người đến thăm nước Mỹ, những người Mỹ quan tâm đến việc học lên cao ở bậc giáo dục đại học, cao đẳng, và những người nước ngoài muốn có cái nhìn tổng quan về hệ thống giáo dục của nước này.