Ebook Phương pháp giáo dục thực tiễn của Hirakv: Phần 1 - NXB Tư pháp

Hirakv là một trong những nhà giáo dục có tên tuổi trên thế giới. Cuốn sách sau đây sẽ giới thiệu về phương pháp giáo dục thực tiễn của ông. Phần 1 ebook "Phương pháp giáo dục thực tiễn của Hirakv" gồm các vấn đề sau: Đôi nét về hirakv, không áp dụng những yêu cầu, tiêu chí của người lớn, ứng xử với trẻ như đối với một cá nhân độc lập, biến học tập thành vui chơi, dạy trẻ phương pháp tư duy, tâm tình trò chuyện cùng con cái, giảm nhẹ gánh nặng tâm lý cho con, tránh để trẻ chịu áp lực về thành tích học tập.