Ebook Những người thân trong gia đình Bác Hồ: Phần 1 - Trần Minh Siêu

Bác Hồ, vĩ lãnh tụ vĩ đại của Đảng và dân tộc ta. Cuộc đời, thân thế và sự nghiệp của người luôn là vấn đề quan tâm của đông đảo những người dân Việt Nam. Hướng tới kỷ niệm 119 năm ngày sinh Bác Hồ, cuốn sách "Những người thân trong gia đình Bác Hồ" phần nào bổ sung những thông tin về thân sinh, thân mẫu cũng như những người thân với Bác. Bạn đọc sẽ có cái nhìn sáng tỏ hơn về cuộc đời những người ruột thịt trong gia đình Bác. Những người thân trong gia đình Bác Hồ được trình bày trong sách gồm: Ông Nguyễn Sinh Sắc (1863-1929), bà Hoàng Thị Loan (1868-1901), Bạch Liên Nữ Sĩ (1884-1954), cậu Nguyễn Sinh Khiêm (1888-1950). Sách gồm 2 phần, sau đây là phần 1.