Ebook Nhiệt động lực học kỹ thuật: Phần 2

Nối tiếp phần 1 của ebook "Nhiệt động lực học kỹ thuật" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung về quá trình nén khí và hơi, chu trình thiết bị động lực hơi nước, chu trình động cơ đốt trong, chu trình tuabin khí và động cơ phản lực, chu trình máy lạnh và bơm nhiệt. Mời các bạn cùng tham khảo.