Ebook Em phải đến Harvard học kinh tế (Tập 1): Phần 1

Phần 1 cuốn sách "Em phải đến Harvard học kinh tế (Tập 1)" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Vận may đến trước khi sinh; giáo dục từ sớm, bắt đầu từ 0 tuổi; trong những ngày cha mẹ ly hôn; 6 tuổi, phát triển toàn diện tình cảm và trí tuệ; thời tiểu học - Bồi dưỡng tâm hồn và phát triển kỹ năng. Mời các bạn tham khảo.