Ebook Càn Long đại đế: Tập 4 - Diệp Hách Na Lạp, Đồ Hồng

Để hiểu rõ hơn về con người đế vương Càn Long cũng như những sự kiện và những người thân cận bên cạnh vị vua này mời các bạn tham khảo tập 4 của cuốn sách Càn Long đại đế sau đây. Tài liệu phục vụ cho các bạn chuyên ngành Lịch sử và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này.