Công nghệ chế tạo máy tập 2 - NXB Khoa học Kỹ thuật

Công nghệ chế tạo máy tập 2 do Nguyễn Đắc Lộc và Lê Văn Tiến chủ biên là 1 trong những ebook bổ ích phục vụ nhu cầu học tập giảng dạy một số ngàng kỹ thuật. Cung cấp những kiến thức về công nghệ chế tạo máy cần thiết cho các bạn tham khảo học tập.