Bài giảng Lập trình web động với PHP/MySQL: Phần 1 - Tống Phước Khải (tổng hợp & biên dịch)

Bài giảng Lập trình web động với PHP/MySQL - Phần 1 trình bày những nội dung: Kiến trúc có bản của web động, tại sao sử dụng PHP và MySQL, hệ điều hành, web server, middleware, hệ CSDL quan hệ,... Mời các bạn cùng tham khảo.