• Một số giải pháp đảm bảo chất lượng học phần thực hành nghiệp vụ sư phạm ở khối trường đại học sư phạm

  Một số giải pháp đảm bảo chất lượng học phần thực hành nghiệp vụ sư phạm ở khối trường đại học sư phạm

  Hiện nay, cách thức triển khai cũng như đánh giá thực tập sư phạm còn mang nặng tính hình thức, chưa phản ánh đúng thực chất năng lực tay nghề của giáo sinh. Chất lượng công tác đào tạo và rèn luyện nghiệp vụ sư phạm ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục của sinh viên sư phạm. Trên cơ sở phân tích hiện trạng đào tạo và rèn luyện nghiệp vụ...

   7 p dhsphue 27/02/2018 146 1

 • Phật giáo ở Huế dưới thời chúa Nguyễn

  Phật giáo ở Huế dưới thời chúa Nguyễn

  Nội dung bài viết trình bày về vai trò của phật giáo ở Huế dưới thời chúa Nguyễn. Phật giáo làm chỗ dựa tinh thần cho xã hội Đàng Trong dưới sự độ trì của các chúa Nguyễn. Tinh thần Phật giáo trở thành một trong những tiền đề quan trọng để các chúa Nguyễn trị quốc, an dân và thực hiện thành công công cuộc mở mang bờ cõi.

   8 p dhsphue 27/05/2018 146 1

 • Không gian nghệ thuật trong tiểu thuyết Giả Bình Ao

  Không gian nghệ thuật trong tiểu thuyết Giả Bình Ao

  Trong tiểu thuyết của nhà văn Giả Bình Ao (Trung Quốc) các kiểu không gian nghệ thuật được biến hóa linh hoạt, nhịp nhàng tạo nên phong cách đặc sắc, độc đáo. Sự thành công trong việc tạo ra những mảng không gian nghệ thuật đặc biệt, thể hiện được những bí ẩn trong chiều sâu cuộc sống của con người đã thực sự lôi cuốn được độc giả....

   10 p dhsphue 27/05/2018 144 1

 • Một số biện pháp phát triển năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động thực hành và trải nghiệm trong dạy học môn Toán cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học

  Một số biện pháp phát triển năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động thực hành và trải nghiệm trong dạy học môn Toán cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học

  Trong bài viết này, chúng tôi trình bày kết quả nghiên cứu về ý nghĩa, nội dung của hoạt động thực hành và trải nghiệm trong dạy học môn Toán ở tiểu học, các thành tố của năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động trải nghiệm của sinh viên. Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất các biện pháp phát triển năng lực thiết kế và tổ chức hoạt...

   6 p dhsphue 22/03/2019 139 0

 • Việc dịch thuật và nghiên cứu văn học Nhật Bản ở Việt Nam những thập niên cuối thế kỷ XX đầu thế kỷ XXI

  Việc dịch thuật và nghiên cứu văn học Nhật Bản ở Việt Nam những thập niên cuối thế kỷ XX đầu thế kỷ XXI

  Bài viết trình bày về hai bình diện cơ bản của việc tiếp nhận văn học Nhật Bản ở Việt Nam: dịch thuật và nghiên cứu. Qua đó, bài viết phác thảo bức tranh văn học Nhật Bản ở nước ta, đồng thời đưa ra một số kết luận và kiến nghị nhằm thúc đẩy việc phổ biến nền văn học này diễn ra mạnh mẽ hơn trong tương lai.

   10 p dhsphue 27/05/2018 136 1

 • Về triết lý giáo dục và triết lý giáo dục ở Việt Nam

  Về triết lý giáo dục và triết lý giáo dục ở Việt Nam

  Bài viết giới thiệu tới người đọc các nội dung: Triết học giáo dục hay triết lý giáo dục, phương pháp luận của triết học giáo dục, phân kỳ lịch sử triết học giáo dục, triết lý giáo dục của Plato, Rouseau, Kant và Dewey, triết học giáo dục ở nước Nga,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   8 p dhsphue 27/02/2018 133 1

 • Thiết kế các dạng bài tập nhằm phát triển tư duy phản biện cho học sinh tiểu học

  Thiết kế các dạng bài tập nhằm phát triển tư duy phản biện cho học sinh tiểu học

  Bài viết này tập trung trình bày một số vấn đề lí luận về tư duy phản biện, từ đó hình thành thang đo các mức độ tư duy phản biện. Dựa vào thang đo, các tác giả xây dựng các dạng bài tập ứng dụng nhằm giáo dục tư duy phản biện cho học sinh tiểu học. Kết quả nghiên cứu có thể đưa vào vận dụng vào trong thực tế nhằm thúc đẩy hoạt...

   5 p dhsphue 22/02/2019 131 1

 • Khảo sát kĩ năng sư phạm của giáo viên tiểu học tại thành phố Hồ Chí Minh

  Khảo sát kĩ năng sư phạm của giáo viên tiểu học tại thành phố Hồ Chí Minh

  Bài báo trình bày kết quả khảo sát đánh giá thực trạng kĩ năng sư phạm của giáo viên tiểu học được đào tạo theo mô hình truyền thống tại Thành phố Hồ Chí Minh trên các mặt thuộc Chuẩn nghề nghiệp. Thông tin kết quả đánh giá chủ yếu tập trung về kĩ năng sư phạm của giáo viên tiểu học bao gồm: Lập kế hoạch dạy học, tổ chức và thực...

   11 p dhsphue 22/03/2019 128 0

 • Quan niệm của sinh viên khoa giáo dục tiểu học về thể tích vật thể

  Quan niệm của sinh viên khoa giáo dục tiểu học về thể tích vật thể

  Kiến thức của học sinh chịu ảnh hưởng từ sách giáo khoa và giáo viên. Từ những ghi nhận về cách tiếp cận khái niệm thể tích trong sách giáo khoa, bài báo trình bày kết quả khảo sát quan niệm của sinh viên Khoa Giáo dục Tiểu học về thể tích vật thể. Theo Từ điển toán học thông dụng, thể tích đo phần không gian choán bởi khối, dung tích là thể...

   8 p dhsphue 24/08/2018 127 0

 • Vận dụng phân loại phong cách học tập của Neil Fleming để tổ chức dạy học phân hóa môn Địa lí ở trường trung học phổ thông

  Vận dụng phân loại phong cách học tập của Neil Fleming để tổ chức dạy học phân hóa môn Địa lí ở trường trung học phổ thông

  Bài viết này đề cập tới việc vận dụng phân loại phong cách học tập của Neil Fleming để dạy học phân hóa môn Địa lí hướng đến đa dạng phương pháp dạy học, hình thức tổ chức dạy học và cách thức kiểm tra đánh giá môn học góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn Địa lí ở trường phổ thông.

   7 p dhsphue 26/05/2019 121 0

 • Xã hội hóa giáo dục góp phần xây dựng xã hội học tập

  Xã hội hóa giáo dục góp phần xây dựng xã hội học tập

  Xã hội hóa giáo dục có vai trò quan trọng trong việc xây dựng xã hội học tập, bởi vì nó huy động sự tham gia của Nhà nước và toàn xã hội bằng nhiều hình thức vào sự nghiệp giáo dục. Xây dựng xã hội học tập có 5 nhóm hoạt động cơ bản là: xóa mù chữ và phổ cập giáo dục; phát triển quy mô và đa dạng hóa nội dung, hình thức giáo dục; thực...

   6 p dhsphue 27/02/2018 121 2

 • Thử nghiệm một số chủ đề giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học phổ thông - Nguyễn Thanh Bình

  Thử nghiệm một số chủ đề giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học phổ thông - Nguyễn Thanh Bình

  Giáo dục kỹ năng sống trở thành vấn đề được quan tâm trên cả phạm vi quốc tế và ở nước ta. Dựa và đặc điểm tâm lý lứa tuổi học sinh trung học phổ thông và nhu cầu học sinh đã thiết kế và thử nghiệm 5 chủ đề xác định giá trị, giao tiếp, đương đầu với căng thẳng, giải quyết mâu thuẫn một cách tích cực và lựa chọn nghề. Nhằm...

   9 p dhsphue 24/08/2018 118 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số