• Nghiên cứu quá trình hấp phụ Cs+ bởi vật liệu nano Ni2[Fe(CN)6] và Ni3[Fe(CN)6]2

  Nghiên cứu quá trình hấp phụ Cs+ bởi vật liệu nano Ni2[Fe(CN)6] và Ni3[Fe(CN)6]2

  Quá trình hấp phụ ion Cs+ của vật liệu Ni2[Fe(CN)6] với hiệu suất tốt nhất ở trong dãy pH từ 3 đến 5, dung lượng hấp phụ cực đại của vật liệu ở pH=4 đối ion Cs+ là 1,01 meq/g. Phản ứng đạt cân bằng trong thời gian khoảng 15 phút và ion Cs+ bị loại khỏi dung dịch lên đến 98%.

   12 p dhsphue 28/02/2020 154 3

 • Thử nghiệm tính khả thi của tình huống học tập trong đánh giá năng lực tính toán của học sinh tiểu học

  Thử nghiệm tính khả thi của tình huống học tập trong đánh giá năng lực tính toán của học sinh tiểu học

  Để đảm bảo các tình huống học tập khuyến khích học sinh bộc lộ được các hoạt động tính toán, chúng tôi tổ chức cho học sinh trải nghiệm trên tình huống, quan sát và thu thập minh chứng. Nếu minh chứng thể hiện các hoạt động tính toán như dự kiến thì khẳng định tình huống đạt yêu cầu. Ngược lại, cần điều chỉnh tình huống để phù...

   9 p dhsphue 23/07/2019 202 3

 • Tiểu thuyết Việt Nam sau 1986 – nhìn từ lí thuyết đối thoại

  Tiểu thuyết Việt Nam sau 1986 – nhìn từ lí thuyết đối thoại

  Bài viết nghiên cứu nhằm góp thêm vào bản tổng phổ nhiều bè trong hành trình tìm kiếm bản thể người của các nhà tiểu thuyết Việt Nam nói chung, Nguyễn Việt Hà nói riêng. Đó là cuộc đối thoại bắt nguồn từ ý thức hệ, từ cấp độ tư tưởng trong sự va đập giữa văn chương và đời sống.

   11 p dhsphue 27/05/2018 114 3

 • Hư cấu lịch sử và huyền thoại trong tiểu thuyết G.G.Márquez

  Hư cấu lịch sử và huyền thoại trong tiểu thuyết G.G.Márquez

  Bài viết này làm rõ những thủ pháp hư cấu lịch sử và huyền thoại đặc trưng của văn học hậu hiện đại (thời gian nghệ thuật xoay vòng, giễu nhại lịch sử, lịch sử như tình huống hiện sinh...). Từ đó, đi tìm ý nghĩa và giải mã thẩm mỹ cho những hư cấu lịch sử và huyền thoại trong tiểu thuyết Márquez nói riêng và văn học hậu hiện đại nói...

   10 p dhsphue 27/05/2018 146 3

 • Tản mạn về sông An Cựu qua cảm nhận của người Châu Âu trước 1945

  Tản mạn về sông An Cựu qua cảm nhận của người Châu Âu trước 1945

  Sông An Cựu và vùng đất ven con sông này ở Huế đã được người châu Âu biết đến từ thế kỷ XVII qua tên gọi sông Phủ Cam và làng Phủ Cam. Bài viết này tổng thuật những điều ghi chép, khảo tả về sông An Cựu của một số tác giả người Âu từng đến Huế xưa, qua đó giúp người đọc hôm nay hình dung được cảnh quan và những thay đổi của dòng...

   16 p dhsphue 25/10/2019 130 2

 • Quản lý chương trình đào tạo cơ sở đảm bảo cơ chế tự chủ và chất lượng giáo dục đại học

  Quản lý chương trình đào tạo cơ sở đảm bảo cơ chế tự chủ và chất lượng giáo dục đại học

  Quản lý chương trình đào tạo là nội dung quan trọng trong tổ chức, hoạt động giáo dục đại học. Các chương trình đào tạo theo diện rộng, đa dạng, được quản lý theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa cá nhân, thị trường và nhà nước đang thay thế dần các chương trình vốn đào tạo theo diện hẹp, sớm đi vào...

   9 p dhsphue 22/02/2019 167 2

 • Cộng đồng ASEAN: Cơ hội và thách thức đối với Việt Nam

  Cộng đồng ASEAN: Cơ hội và thách thức đối với Việt Nam

  Bài viết trình bày khái quát về Cộng đồng ASEAN và những cơ hội, thách thức của Việt Nam khi tham gia AEC, APSC và ASCC, khi các cộng đồng này trở thành hiện thực sau năm 2015. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của tài liệu.

   12 p dhsphue 27/05/2018 158 2

 • Nhận thức của giáo viên tiểu học về vai trò của sự quan tâm đối với học sinh

  Nhận thức của giáo viên tiểu học về vai trò của sự quan tâm đối với học sinh

  Nghiên cứu nhằm tìm hiểu nhận thức của giáo viên tiểu học về vai trò của sự quan tâm đối với học sinh. Mẫu nghiên cứu là 66 giáo viên chủ nhiệm ở 4 trường tiểu học thuộc 2 tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Bình. Kết quả nghiên cứu cho thấy phần lớn giáo viên đã nhận thức được tầm quan trọng của sự quan tâm đối với học sinh.

   10 p dhsphue 22/04/2019 251 2

 • Các biểu hiện kĩ năng sống của học sinh tiểu học

  Các biểu hiện kĩ năng sống của học sinh tiểu học

  Bài viết trình bày các biểu hiện kĩ năng sống (KNS) của học sinh (HS) tiểu học; từ đó, giáo viên và cha mẹ HS có thể dựa vào để tổ chức quá trình giáo dục KNS và đánh giá sự tiến bộ về KNS của HS tiểu học. Ngoài ra, việc làm này còn có ý nghĩa định hướng cho các nhà nghiên cứu khi xây dựng tiêu chí đánh giá KNS cho HS tiểu học.

   8 p dhsphue 24/08/2018 192 2

 • Thiết kế các dạng bài tập nhằm phát triển tư duy phản biện cho học sinh tiểu học

  Thiết kế các dạng bài tập nhằm phát triển tư duy phản biện cho học sinh tiểu học

  Bài viết này tập trung trình bày một số vấn đề lí luận về tư duy phản biện, từ đó hình thành thang đo các mức độ tư duy phản biện. Dựa vào thang đo, các tác giả xây dựng các dạng bài tập ứng dụng nhằm giáo dục tư duy phản biện cho học sinh tiểu học. Kết quả nghiên cứu có thể đưa vào vận dụng vào trong thực tế nhằm thúc đẩy hoạt...

   5 p dhsphue 22/02/2019 278 2

 • Đặc trưng nghệ thuật của văn học

  Đặc trưng nghệ thuật của văn học

  Mục đích của bài viết nhằm xác định bản chất và đặc trưng nghệ thuật của văn học. Trên cơ sở xác định khái niệm "nghệ thuật", bài viết đi sâu phân loại và xác định văn học là một trong tám loại hình nghệ thuật, song song cùng tồn tại với hội họa, kiến trúc, điêu khắc, sân khấu, âm nhạc, điện ảnh, nhiếp ảnh.

   6 p dhsphue 27/05/2018 135 2

 • Về cuộc đấu tranh giành lại một số vùng đất thuộc châu Vị Xuyên, Bảo Lạc (Tuyên Quang) và Thủy Vĩ (Hưng Hóa) thời Lê - Trịnh

  Về cuộc đấu tranh giành lại một số vùng đất thuộc châu Vị Xuyên, Bảo Lạc (Tuyên Quang) và Thủy Vĩ (Hưng Hóa) thời Lê - Trịnh

  Bài viết này giới thiệu về quá trình đấu tranh và kết quả của cuộc đấu tranh ngoại giao giành lại một số vùng đất thuộc châu Vị Xuyên, Bảo Lạc (Tuyên Quang) và Thủy Vĩ (Hưng Hóa), trong đó vùng đất Tụ Long (thuộc châu Vị Xuyên, Tuyên Quang) của chính quyền Lê - Trịnh. Thắng lợi của cuộc đấu tranh này được ghi nhận như một trong những thành...

   5 p dhsphue 22/04/2019 84 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số