• Tiểu thuyết Việt Nam sau 1986 – nhìn từ lí thuyết đối thoại

  Tiểu thuyết Việt Nam sau 1986 – nhìn từ lí thuyết đối thoại

  Bài viết nghiên cứu nhằm góp thêm vào bản tổng phổ nhiều bè trong hành trình tìm kiếm bản thể người của các nhà tiểu thuyết Việt Nam nói chung, Nguyễn Việt Hà nói riêng. Đó là cuộc đối thoại bắt nguồn từ ý thức hệ, từ cấp độ tư tưởng trong sự va đập giữa văn chương và đời sống.

   11 p dhsphue 27/05/2018 94 3

 • Thử nghiệm tính khả thi của tình huống học tập trong đánh giá năng lực tính toán của học sinh tiểu học

  Thử nghiệm tính khả thi của tình huống học tập trong đánh giá năng lực tính toán của học sinh tiểu học

  Để đảm bảo các tình huống học tập khuyến khích học sinh bộc lộ được các hoạt động tính toán, chúng tôi tổ chức cho học sinh trải nghiệm trên tình huống, quan sát và thu thập minh chứng. Nếu minh chứng thể hiện các hoạt động tính toán như dự kiến thì khẳng định tình huống đạt yêu cầu. Ngược lại, cần điều chỉnh tình huống để phù...

   9 p dhsphue 23/07/2019 135 3

 • Hư cấu lịch sử và huyền thoại trong tiểu thuyết G.G.Márquez

  Hư cấu lịch sử và huyền thoại trong tiểu thuyết G.G.Márquez

  Bài viết này làm rõ những thủ pháp hư cấu lịch sử và huyền thoại đặc trưng của văn học hậu hiện đại (thời gian nghệ thuật xoay vòng, giễu nhại lịch sử, lịch sử như tình huống hiện sinh...). Từ đó, đi tìm ý nghĩa và giải mã thẩm mỹ cho những hư cấu lịch sử và huyền thoại trong tiểu thuyết Márquez nói riêng và văn học hậu hiện đại nói...

   10 p dhsphue 27/05/2018 121 3

 • Nghiên cứu quá trình hấp phụ Cs+ bởi vật liệu nano Ni2[Fe(CN)6] và Ni3[Fe(CN)6]2

  Nghiên cứu quá trình hấp phụ Cs+ bởi vật liệu nano Ni2[Fe(CN)6] và Ni3[Fe(CN)6]2

  Quá trình hấp phụ ion Cs+ của vật liệu Ni2[Fe(CN)6] với hiệu suất tốt nhất ở trong dãy pH từ 3 đến 5, dung lượng hấp phụ cực đại của vật liệu ở pH=4 đối ion Cs+ là 1,01 meq/g. Phản ứng đạt cân bằng trong thời gian khoảng 15 phút và ion Cs+ bị loại khỏi dung dịch lên đến 98%.

   12 p dhsphue 28/02/2020 107 3

 • Lựa chọn tác phẩm văn học thiếu nhi cho trẻ 5 - 6 tuổi làm quen với chủ đề “quê hương - đất nước- Bác Hồ” theo quan điểm tích hợp

  Lựa chọn tác phẩm văn học thiếu nhi cho trẻ 5 - 6 tuổi làm quen với chủ đề “quê hương - đất nước- Bác Hồ” theo quan điểm tích hợp

  Văn học thiếu nhi là một bộ phận quan trọng của nền văn học dân tộc và là một nội dung quan trọng trong Chương trình chăm sóc - giáo dục trẻ mẫu giáo, có thể lồng ghép, tích hợp vào nhiều hoạt động khác nhau để kích thích hứng thú, củng cố bài học cũng như cung cấp kiến thức cho trẻ một cách nhẹ nhàng, sâu sắc.

   5 p dhsphue 24/08/2018 106 2

 • Xã hội hóa giáo dục góp phần xây dựng xã hội học tập

  Xã hội hóa giáo dục góp phần xây dựng xã hội học tập

  Xã hội hóa giáo dục có vai trò quan trọng trong việc xây dựng xã hội học tập, bởi vì nó huy động sự tham gia của Nhà nước và toàn xã hội bằng nhiều hình thức vào sự nghiệp giáo dục. Xây dựng xã hội học tập có 5 nhóm hoạt động cơ bản là: xóa mù chữ và phổ cập giáo dục; phát triển quy mô và đa dạng hóa nội dung, hình thức giáo dục; thực...

   6 p dhsphue 27/02/2018 149 2

 • Văn học kỹ nữ Trung Quốc trung đại - dòng riêng giữa nguồn chung

  Văn học kỹ nữ Trung Quốc trung đại - dòng riêng giữa nguồn chung

  Trong văn học Trung Quốc trung đại, kỹ nữ có một vai trò đặc biệt quan trọng. Không chỉ là đối tượng sáng tác của văn nhân, kỹ nữ còn là những chủ thể sáng tạo văn chương đầy chủ động. Văn học kỹ nữ với số lượng dồi dào, thể tài đa dạng, cảm hứng bất tận, thành tựu đặc sắc đã sớm được ghi nhận là một dòng văn học riêng...

   8 p dhsphue 27/05/2018 144 2

 • Cộng đồng ASEAN: Cơ hội và thách thức đối với Việt Nam

  Cộng đồng ASEAN: Cơ hội và thách thức đối với Việt Nam

  Bài viết trình bày khái quát về Cộng đồng ASEAN và những cơ hội, thách thức của Việt Nam khi tham gia AEC, APSC và ASCC, khi các cộng đồng này trở thành hiện thực sau năm 2015. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của tài liệu.

   12 p dhsphue 27/05/2018 138 2

 • Các biểu hiện kĩ năng sống của học sinh tiểu học

  Các biểu hiện kĩ năng sống của học sinh tiểu học

  Bài viết trình bày các biểu hiện kĩ năng sống (KNS) của học sinh (HS) tiểu học; từ đó, giáo viên và cha mẹ HS có thể dựa vào để tổ chức quá trình giáo dục KNS và đánh giá sự tiến bộ về KNS của HS tiểu học. Ngoài ra, việc làm này còn có ý nghĩa định hướng cho các nhà nghiên cứu khi xây dựng tiêu chí đánh giá KNS cho HS tiểu học.

   8 p dhsphue 24/08/2018 156 2

 • Khảo sát thực trạng hứng thú học tiếng Anh của học sinh lớp 5 tại một số trường tiểu học ở thị xã Thuận An tỉnh Bình Dương

  Khảo sát thực trạng hứng thú học tiếng Anh của học sinh lớp 5 tại một số trường tiểu học ở thị xã Thuận An tỉnh Bình Dương

  Bài viết đề cập vấn đề hứng thú học tiếng Anh của học sinh lớp 5 tại một số trường tiểu học ở thị xã Thuận An tỉnh Bình Dương. Kết quả nghiên cứu cho thấy HS thích thú với nội dung môn học, tài liệu học tập, phương tiện, phương pháp giảng dạy của giáo viên.

   7 p dhsphue 30/11/2018 111 2

 • Đặc trưng nghệ thuật của văn học

  Đặc trưng nghệ thuật của văn học

  Mục đích của bài viết nhằm xác định bản chất và đặc trưng nghệ thuật của văn học. Trên cơ sở xác định khái niệm "nghệ thuật", bài viết đi sâu phân loại và xác định văn học là một trong tám loại hình nghệ thuật, song song cùng tồn tại với hội họa, kiến trúc, điêu khắc, sân khấu, âm nhạc, điện ảnh, nhiếp ảnh.

   6 p dhsphue 27/05/2018 118 2

 • Về cuộc đấu tranh giành lại một số vùng đất thuộc châu Vị Xuyên, Bảo Lạc (Tuyên Quang) và Thủy Vĩ (Hưng Hóa) thời Lê - Trịnh

  Về cuộc đấu tranh giành lại một số vùng đất thuộc châu Vị Xuyên, Bảo Lạc (Tuyên Quang) và Thủy Vĩ (Hưng Hóa) thời Lê - Trịnh

  Bài viết này giới thiệu về quá trình đấu tranh và kết quả của cuộc đấu tranh ngoại giao giành lại một số vùng đất thuộc châu Vị Xuyên, Bảo Lạc (Tuyên Quang) và Thủy Vĩ (Hưng Hóa), trong đó vùng đất Tụ Long (thuộc châu Vị Xuyên, Tuyên Quang) của chính quyền Lê - Trịnh. Thắng lợi của cuộc đấu tranh này được ghi nhận như một trong những thành...

   5 p dhsphue 22/04/2019 75 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số