• Tiểu thuyết Việt Nam sau 1986 – nhìn từ lí thuyết đối thoại

  Tiểu thuyết Việt Nam sau 1986 – nhìn từ lí thuyết đối thoại

  Bài viết nghiên cứu nhằm góp thêm vào bản tổng phổ nhiều bè trong hành trình tìm kiếm bản thể người của các nhà tiểu thuyết Việt Nam nói chung, Nguyễn Việt Hà nói riêng. Đó là cuộc đối thoại bắt nguồn từ ý thức hệ, từ cấp độ tư tưởng trong sự va đập giữa văn chương và đời sống.

   11 p dhsphue 27/05/2018 69 3

 • Hư cấu lịch sử và huyền thoại trong tiểu thuyết G.G.Márquez

  Hư cấu lịch sử và huyền thoại trong tiểu thuyết G.G.Márquez

  Bài viết này làm rõ những thủ pháp hư cấu lịch sử và huyền thoại đặc trưng của văn học hậu hiện đại (thời gian nghệ thuật xoay vòng, giễu nhại lịch sử, lịch sử như tình huống hiện sinh...). Từ đó, đi tìm ý nghĩa và giải mã thẩm mỹ cho những hư cấu lịch sử và huyền thoại trong tiểu thuyết Márquez nói riêng và văn học hậu hiện đại nói...

   10 p dhsphue 27/05/2018 77 3

 • Xã hội hóa giáo dục góp phần xây dựng xã hội học tập

  Xã hội hóa giáo dục góp phần xây dựng xã hội học tập

  Xã hội hóa giáo dục có vai trò quan trọng trong việc xây dựng xã hội học tập, bởi vì nó huy động sự tham gia của Nhà nước và toàn xã hội bằng nhiều hình thức vào sự nghiệp giáo dục. Xây dựng xã hội học tập có 5 nhóm hoạt động cơ bản là: xóa mù chữ và phổ cập giáo dục; phát triển quy mô và đa dạng hóa nội dung, hình thức giáo dục; thực...

   6 p dhsphue 27/02/2018 121 2

 • Cộng đồng ASEAN: Cơ hội và thách thức đối với Việt Nam

  Cộng đồng ASEAN: Cơ hội và thách thức đối với Việt Nam

  Bài viết trình bày khái quát về Cộng đồng ASEAN và những cơ hội, thách thức của Việt Nam khi tham gia AEC, APSC và ASCC, khi các cộng đồng này trở thành hiện thực sau năm 2015. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của tài liệu.

   12 p dhsphue 27/05/2018 115 2

 • Hình tượng con người bản năng trong văn xuôi Việt Nam hiện đại

  Hình tượng con người bản năng trong văn xuôi Việt Nam hiện đại

  Bài viết tập trung nghiên cứu khảo sát một số tác phẩm trong giai đoạn văn học từ năm 1930 đến nay, để thấy sự vận động trong cách biểu hiện hình tượng con người bản năng, mà cụ thể là bản năng tính dục trong văn xuôi Việt Nam hiện đại.

   9 p dhsphue 27/05/2018 95 2

 • Đặc trưng nghệ thuật của văn học

  Đặc trưng nghệ thuật của văn học

  Mục đích của bài viết nhằm xác định bản chất và đặc trưng nghệ thuật của văn học. Trên cơ sở xác định khái niệm "nghệ thuật", bài viết đi sâu phân loại và xác định văn học là một trong tám loại hình nghệ thuật, song song cùng tồn tại với hội họa, kiến trúc, điêu khắc, sân khấu, âm nhạc, điện ảnh, nhiếp ảnh.

   6 p dhsphue 27/05/2018 96 2

 • Văn học kỹ nữ Trung Quốc trung đại - dòng riêng giữa nguồn chung

  Văn học kỹ nữ Trung Quốc trung đại - dòng riêng giữa nguồn chung

  Trong văn học Trung Quốc trung đại, kỹ nữ có một vai trò đặc biệt quan trọng. Không chỉ là đối tượng sáng tác của văn nhân, kỹ nữ còn là những chủ thể sáng tạo văn chương đầy chủ động. Văn học kỹ nữ với số lượng dồi dào, thể tài đa dạng, cảm hứng bất tận, thành tựu đặc sắc đã sớm được ghi nhận là một dòng văn học riêng...

   8 p dhsphue 27/05/2018 104 2

 • Chính sách “Khu trù mật” của chính quyền Ngô Đình Diệm những năm 1959-1960

  Chính sách “Khu trù mật” của chính quyền Ngô Đình Diệm những năm 1959-1960

  Nội dung của bài viết trình bày về chính sách “Khu trù mật” của chính quyền Ngô Đình Diệm những năm 1959-1960. Khu trù mật thực chất là một trại tập trung khổng lồ, một cứ điểm đánh phá cách mạng toàn diện và triệt để. Quốc sách đó đã tàn phá biết bao xóm làng, ngang nhiên chà đạp lên quyền lợi đất đai, phong tục tập quán.

   7 p dhsphue 27/05/2018 53 2

 • Phong trào chống phá “Ấp chiến lược” ở Trà Vinh giai đoạn 1961-1963

  Phong trào chống phá “Ấp chiến lược” ở Trà Vinh giai đoạn 1961-1963

  Nội dung bài viết trình bày về phong trào chống phá “ấp chiến lược” ở Trà Vinh nhằm góp phần cùng với quân dân miền Nam đánh bại chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mỹ và Chính quyền Sài Gòn giai đoạn 1961-1963. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của tài liệu.

   9 p dhsphue 27/05/2018 116 1

 • Các biểu hiện kĩ năng sống của học sinh tiểu học

  Các biểu hiện kĩ năng sống của học sinh tiểu học

  Bài viết trình bày các biểu hiện kĩ năng sống (KNS) của học sinh (HS) tiểu học; từ đó, giáo viên và cha mẹ HS có thể dựa vào để tổ chức quá trình giáo dục KNS và đánh giá sự tiến bộ về KNS của HS tiểu học. Ngoài ra, việc làm này còn có ý nghĩa định hướng cho các nhà nghiên cứu khi xây dựng tiêu chí đánh giá KNS cho HS tiểu học.

   8 p dhsphue 24/08/2018 111 1

 • Giảng dạy các môn lý luận chính trị trong các trường đại học hiện nay

  Giảng dạy các môn lý luận chính trị trong các trường đại học hiện nay

  Giảng dạy các môn lý luận chính trị trong các trường đại học ở Việt Nam hiện nay đang gặp phải nhiều khó khăn: những diễn biến trái chiều trong đời sống chính trị, kinh tế, xã hội trên thế giới và trong nước; sự giảm thời lượng học tập các môn lý luận chính trị; năng lực chuyên môn, ngoại ngữ và công nghệ thông tin của đội ngũ giảng...

   8 p dhsphue 27/02/2018 101 1

 • Cuộc đấu tranh của công nhân hỏa xa miền Nam những năm đầu sau hiệp định Geneve

  Cuộc đấu tranh của công nhân hỏa xa miền Nam những năm đầu sau hiệp định Geneve

  Bài viết này tập trung tìm hiểu phong trào công nhân hỏa xa miền Nam những năm đầu sau Hiệp định Genève nhằm góp phần tìm hiểu đầy đủ hơn về phong trào đô thị miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của tài liệu.

   6 p dhsphue 27/05/2018 78 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số