• Học thuyết giá trị thặng dư

  Học thuyết giá trị thặng dư

  -Tư bản khả biến: -Bộ phận tư bản dùng để mua hàng hoá sức lao động ,thông qua lao động trừu tượng, người công nhân làm thuê đã sáng tạo ra một giá trị mới, lớn hơn giá trị bản thân nó, tức là có sự biển đổi về số lượng. - tư bản khả biến, ký hiệu là v. Tư bản khả biến tồn tại dưới hình thức tiền lương.

   146 p dhsphue 30/10/2013 210 2

 • Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác-Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa

  Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác-Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa

  1. Sự chuyển biến từ CNTB tự do cạnh tranh sang CNTB độc quyền C.Mác và Ph.Ăngghen đã dự báo rằng: cạnh tranh tự do sinh ra tích tụ và tập trung sản xuất, tích tụ và tập trung sản xuất phát triển đến một mức độ nào đó sẽ dẫn đến độc quyền

   42 p dhsphue 30/10/2013 198 2

 • Hoạt động nhận thức

  Hoạt động nhận thức

  - Quy luật tính nhạy cảm : Mức độ tinh nhạy của giác quan với các kích thích. + Độ nhạy cảm tuyệt đối : Giới hạn bởi ngưỡng tuyệt đối phía trên và ngưỡng tuyệt đối phía dưới + Độ nhạy cảm phân biệt : Xác định bởi ngưỡng phân biệt của từng giác quan

   30 p dhsphue 30/10/2013 214 2

 • Học thuyết giá trị thặng dư

  Học thuyết giá trị thặng dư

  Hàng hóa sức lao động Khái niệm: Toàn bộ thể lực, trí lực, nhân cách, hoạt động sản xuất Hàng hóa sức lao động chỉ xuất hiện khi: Điều kiện 1: Người lao động được tự do về thân thể, có quyền bán sức lao động như một H Điều kiện 2: Người lao động bị tước đoạt TLSX và sinh hoạt  phải bán sức lao động để tồn tại  H sức lao...

   46 p dhsphue 30/10/2013 230 2

 • Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin

  Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin

  GCCN là những (người lao động làm thuê công nghiệp) tập đoàn người lao động trực tiếp hoặc gián tiếp vận hành những công cụ sản xuất có tính chất công nghiệp ngày càng hiện đại, có trình độ xã hội hóa cao, quốc tế cao.

   48 p dhsphue 30/10/2013 208 4

 • Đề tài: "Kỹ thuật an toàn và môi trường"

  Đề tài: "Kỹ thuật an toàn và môi trường"

  Cùng với công cuộc đổi mới công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, kỹ thuật lạnh đang phát triển mạnh ở Việt Nam. Tủ lạnh, máy kem, máy đá, máy điều hòa nhiệt độ đã trở nên quen thuộc trong đới sống hàng ngày. Các máy và thiết bị lạnh phục vụ cho các ngành chế biến thực phẩm, bia, rượu, thuốc lá, điện tử, y tế, du lịch… cũng...

   50 p dhsphue 30/10/2013 175 2

 • Bài giảng Nhiệt Động Kỹ Thuật

  Bài giảng Nhiệt Động Kỹ Thuật

  Đây là tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên về nhiệt động kỹ thuật, hệ nhiệt động. Các nguyên lý nhiệt động học có thể áp dụng cho nhiều hệ vật lý, chỉ cần biết sự trao đổi năng lượng với môi trường mà không phụ thuộc vào chi tiết tương tác trong các hệ ấy.

   66 p dhsphue 30/10/2013 269 2

 • Nhiệt động kỹ thuật

  Nhiệt động kỹ thuật

  là một môn học thuộc khối kiến thức kỹ thuật cơ sở; môn học trang bị cho sinh viên ngành năng lượng nhiệt, ngành kỹ thuật cơ khí, ngành động lực... những kiến thức sâu hơn về nhiệt động lực học trên cơ sở đã nắm được kiến thức về vật lý phổ thông, vật lý đại cương, kỹ thuật nhiệt... Nhiệt động lực học là môn học nghiên cứu...

   66 p dhsphue 30/10/2013 242 2

 • Bài giảng: Kỹ thuật cảm biến

  Bài giảng: Kỹ thuật cảm biến

  Bộ cảm biến là thiết bị điện tử cảm nhận những thay đổi từ môi trường bên ngoài và biến đổi thành các tín hiệu điện để điều khiển các thiết bị khác. Cảm biến là một trong ba thành phần cơ bản của hệ thống điều khiển. Có nhiều loại cảm biến khác nhau như cảm biến nhiệt, cảm biến quang, cảm biến hồng ngoại,.

   95 p dhsphue 30/10/2013 230 2

 • Kỹ thuật cảm biến

  Kỹ thuật cảm biến

  Bộ cảm biến là thiết bị điện tử cảm nhận những thay đổi từ môi trường bên ngoài và biến đổi thành các tín hiệu điện để điều khiển các thiết bị khác. Cảm biến là một trong ba thành phần cơ bản của hệ thống điều khiển. Có nhiều loại cảm biến khác nhau như cảm biến nhiệt, cảm biến quang, cảm biến hồng ngoại,...Cảm biến có vai...

   28 p dhsphue 30/10/2013 220 2

 • Tổng quan cơ điện tử

  Tổng quan cơ điện tử

  “Cơ điện tử là sự kết hợp chặt chẽ của kỹ thuật cơ khí với điện tử và điều khiển máy tính thông minh trong thiết kế, chế tạo các sản phẩm và quy trình công nghiệp.” “Cơ điện tử là một phương pháp luận được dùng để thiết kế tối ưu các sản phẩm cơ điện

   51 p dhsphue 30/10/2013 198 2

 • Bài giảng: kỹ thuật điện

  Bài giảng: kỹ thuật điện

  Kĩ thuật điện là một lĩnh vực kĩ thuật nghiên cứu và áp dụng liên quan đến điện, điện tử và điện từ. Lĩnh vực này lần đầu tiên trở lên quan trọng và hình thành nghề nghiệp liên quan đến nó là vào cuối thế kỷ 19 sau khi điện báo và cung cấp năng lượng điện đi vào thương mại hóa.

   84 p dhsphue 30/10/2013 214 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số